Europaparlamentet krever at Kommisjonen setter av 2 000 milliarder euro til EUs gjenreisingsfond, i tillegg til langtidsbudsjettet (MFF). Parlamentarikerne understreker at fondet må være en viktig bidragsyter til grønn og digital omstilling.

EU arbeider med å etablere et fond for å få den europeiske økonomien på fote igjen etter korona-krisen. Den 15. mai ble det avholdt plenumssamling i Europaparlamentet i Brussel, hvor gjenreisingsfondet stod sentralt. Parlamentarikerne mener at redningspakken må komme i tillegg til MFF (2021-2027), og presiserer at fondet ikke må brukes som et argument for å redusere langtidsbudsjettet. Tvert imot bør EU-budsjettet økes, og Parlamentet vil ikke nøle med å bruke sin vetorett dersom kravene ikke blir oppfylt.

EU-parlamentet understreker at gjenreisingsfondet må fokusere på prioriteringene i Green Deal og den digitale agendaen, og på den måten bidra til å omstille EUs økonomi. Det er også viktig at EUs borgere står i sentrum, og at fondet bidrar til å utjevne sosiale og økonomiske ulikheter. Parlamentet vil at pengene skal fordeles i form av lån og – først og fremst – tildelinger som direkte utbetalinger, investeringer og egenkapital. Kommisjonspresident Ursula von der Leyen har uttrykt at fondet vil bli kanalisert gjennom EU-programmene.

Den 18. mai la den tyske forbundskansleren Angela Merkel og Frankrikes president Emmanuel Macron fram et felles forslag til en gjenreisingsplan på 500 milliarder euro. Fondet skal støtte de sektorene og regionene som er hardest rammet, og statslederne ønsker at det delvis skal finansieres ved at EU tar opp felles lån i finansmarkedene.

Resolusjonen i Europaparlamentet ble vedtatt med 505 mot 199 stemmer. 69 avstod fra å stemme. Kommisjonen skal etter planen presentere krisepakken og revidert budsjettforslag 27. mai, men med forbehold om utsettelse.

Bilde © European Union 2020