Agder har igjen fått tildelt status som 3-stjernes referanseregion innen aktiv og sunn aldring. Regionen gjør det særlig godt innenfor telemedisin og avstandsoppfølging – løsninger som gjør det mulig for eldre å bo hjemme lenger, mens helsepersonell kan følge dem opp uten at de eldre trenger å komme til sykehuset.

Sammen med Ragni MacQueen Leifson ved Senter for e-helse har Martine Farstad ved Sørlandets Europakontor koordinert søknadsprosessen for å sørge for å skaffe Agder referansestatus igjen. Søknaden ble skrevet i samarbeid med Erlend Kydland Faanes og Kjetil Løyning fra Regional koordineringsgruppe for e-helse og velferdsteknologi Agder (RKG).

Aktiv og sunn aldring er en samfunnsutfordring som deles av alle europeiske land, men gir også muligheter. Agder har europeisk anerkjennelse for arbeidet som gjøres innen e-helse, og det gir gode muligheter til å samarbeide med andre regioner i Europa. Gjennom denne statusen blir regionen del av et europeisk nettverk som gir tilgang til kunnskap, marked og nettverk innenfor rammen av innovasjonspartnerskapet.

I Europa finnes det til sammen 77 referanseregioner utpekt av EIP on AHA (The European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing), og Agder er én av to regioner i Norge med en slik status. Dette er andre gang Agder får status som referanseregion. Å være europeisk referanseregion gir synlighet og profilering. I tillegg illustrerer det at Agder er en innovativ helseregion det er attraktivt å samarbeide med i ulike europeiske prosjekter (eks. under Horisont).

De som tildeles denne statusen er regioner, byer, integrerte sykehus eller omsorgsstasjoner som fokuserer på en omfattende, innovasjonsbasert tilnærming til aktiv og sunn aldring. De tilbyr konkrete eksempler på deres positive innvirkning på aktiv og sunn aldring. Referanseregioner skaper merverdi gjennom en helhetlig tilnærming.