EUs niende rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, startet opp 1. januar 2021 med et totalbudsjett på 95,5 milliarder euro frem til 2027. Programmet er en viktig arena for å løfte regionens omstillingsarbeid til et bærekraftig samfunn og industri i samhandling med ledende internasjonale miljøer.

Det regionale EU-nettverket, Horizon South Norway (HSN), som ble etablert i 2016, har satt som mål å hente finansiering fra programmet for å styrke regional utvikling. Nå videreføres nettverket med fornyet støtte fra Forskningsrådet for perioden 2021-2023.

Bak nettverket står Agder Fylkeskommune (prosjektansvarlig), Sørlandets Europakontor (prosjektleder og sekretariat), UiA, NORCE, NIVA, NIBIO, Mechatronics Innovation Lab, GCE NODE, USUS, DIGIN, NHO Agder, Næringsforeningen i Kristiansand, Grimstad Næringsforening, Innoventus Sør, Aust-Agders utviklings- og kompetansefond, Kristiansand kommune, Arendal kommune, Forskningsrådet Agder (observatør) og Innovasjon Norge (observatør). Sammen skal de mobilisere til målrettet satsing for å øke Agders deltakelser i Horisont Europa.

HSN inviterer alle aktører på Agder å ta del i nettverkets tverrfaglige og tverrsektorielle tematiske arbeidsgrupper og møteplasser for å diskutere og utvikle prosjektsatsinger for Horisont Europas utlysninger.

Ønsker du å lære mer om Horisont Europa, diskutere din idé og finne relevante utlysninger, så får du gratis hjelp av nettverkets sekretariat.