Onsdag 10 desember la Europakommisjonen fram et forslag om å modernisere EUs batteriregelverk. Forslaget er det første initiativet under den nye handlingsplanen for sirkulær økonomi, og er et ledd i å oppnå målene i Green Deal. Regelverket vil også ha betydning for Norges satsing på batterier, og i den forbindelse arrangerte Sørlandets Europakontor, Eyde-klyngen, Norges Delegasjon til EU, Norcore og.. read more →

Youth for Diversity Agder har fått i overkant av 170.000 kr fra Erasmus: Aktiv Ungdom til en ungdomsutveksling mellom Norge og Ungarn. Prosjektet går ut på å identifisere kreative metoder for å bekjempe klimaendringer. Tredje og siste søknadsrunde i 2020 ble avsluttet i november, og totalt 21 prosjekter har fått innvilget støtte fra EU-programmet Erasmus+:.. read more →

I samarbeid med Norges Forskningsråd og Kristiansand kommune, arrangerte Sørlandets Europakontor et webinar om Horisont Europa. Arrangementet synliggjorde mulighetene programmet gir offentlig sektor, og var spesielt innrettet for aktører på Agder. EUs kommende rammeprogram, Horisont Europa, har planlagt oppstart 1. januar 2021. Dette er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på nærmere 1000.. read more →

EU-kommisjonens nye strategi for offshore energi anslår at Europa kan ha en samlet installert havvindkapasitet på 300GW innen 2050. Det er en 25-dobling fra dagens nivå, og vil fordre investeringer på €800 milliarder. Rundt 2/3 av investeringene vil bli knyttet til nettinfrastruktur. Offshore vind er blant teknologiene som har størst potensial for oppskalering, og blir sett på som et viktig verktøy.. read more →

EUs neste rammeprogram, Horisont Europa, har planlagt oppstart 1. januar 2021. Dette er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på nærmere 1000 milliarder kroner. I samarbeid med Norges Forskningsråd og Kristiansand kommune, inviterer Sørlandets Europakontor og Horizon South Norway-nettverket til webinar om Horisont Europa. Arrangementet vil rette fokus på hvordan offentlig sektor på.. read more →

Bærekraftig batteriproduksjon står høyt på den politiske agendaen til EU, og Agder er godt egnet til å ta en ledende posisjon. Sørlandets Europakontor og Eyde-klyngen arrangerte et interaktivt informasjonsmøte om relevante batteriutlysninger under Horisont Europa, samt hvilke synergier og samarbeidsmuligheter som finnes på Sørlandet. Deltakerne fikk også informasjon om hvordan Sørlandets Europakontor kan bistå bedrifter. Det.. read more →

Én av ti bedrifter som hentet finansiering fra EUs EIC Accelerator er norske, og dette gjør Norge til nest best i Europa, etter Frankrike. Under forrige runde mottok syv norske bedrifter over 500 millioner kroner fra EIC Accelerator, hvorav 130 millioner gikk til Agder-bedriftene Otechos AS og Innomar AS. EIC Accelerator støtter oppstarts- og små.. read more →

Green Deal, digital omstilling og håndtering av koronapandemien preger Kommisjonens arbeidsprogram for 2021. Det årlige arbeidsprogrammet beskriver hvilke saker som skal prioriteres de neste 12 månedene. I 2020 har Kommisjonen lagt frem en rekke strategier og veikart i forbindelse med utrullingen av Green Deal, og nå skal flere av disse konkretiseres og settes i verk. Programmet.. read more →

Digital Health Observatory (DOH) samler og tilgjengeliggjør god praksis, rapporter og forskningsartikler innen e-helse. DHO fremmer kunnskapsoverføring og erfaringsdeling mellom relevante aktører innen e-helse. Måler er å identifisere og markedsføre nyttig informasjon som kan bidra til å akselerere den digitale transformasjonen av helsesektoren. Den nye DHO-portalen er etablert av European Connected Health Alliance (ECH Alliance), et globalt helsenettverk med.. read more →

Et hovedelement i Green Deal er ideen om en europeisk renovasjonsbølge. Renovering blir sett på som et nøkkelelement for å oppnå klimanøytralitet i 2050, og Kommisjonen vil allokere store summer til å renovere både offentlige og private bygninger gjennom Renovation Wave-strategien. Satsingen vil også gi mange fordeler til Europas befolkning, som bedre inneklima, lavere energikostnader.. read more →