Over 60 representanter fra Europakommisjonen, Europaparlamentet, forskningsinstitusjoner, private bedrifter og sosiale aktører var av Cedefop og eksterne eksperter invitert til å diskutere interaksjonen mellom fag- og yrkesopplæring og et stadig raskere omskiftende arbeidsmarked på Cedefops fjerde Brussel-baserte seminar. Cedefops visedirektør Mara Brugia poengterte at det ikke er noe enkelt svar på dette viktige spørsmålet, men.. read more →

http://s3platform.jrc.ec.europa.eu/documents/20182/227201/Innovation+Camps+methodology+guide_v0.1.pdf/77e4b71c-2a57-464f-a0c7-304f36414b96

All driving forces in a society are responsible to turn Europe into a more innovative, dynamic and competitive economy in a globalised world, since a culture of innovation is a societal feature. En innovation camp har som mål å bringe sammen forskjellige typer mennesker for å skape et innovativt miljø. Den første campen i EU-regi.. read more →