1.juli overtok Estland formannskapet i EU og vi deltok på et frokostseminar på Nordic House for å høre om deres prioriteringer de neste seks månedene. Fire prioriteringer Prioriteringene vil adressere de store utfordringene alle europeerne møter i dag: En åpen og innovativ europeisk økonomi. Det vil være fokus på å skape jobber og økonomisk vekst,.. read more →

På årets Energy Information Days vil de nye finansieringsmulighetene og innovasjonsordningene som tilbys av Horizon 2020s arbeidsprogram 2018-2020 bli presentert. Å søke om finansiering er en konkurranseprosess der bare de beste prosjektforslagene blir valgt. Hvis du vil vite mer om typen prosjekter det søkes etter; kom til Brussel 23., 24. og 25. oktober 2017. Årets.. read more →

I 1951 ble kull- og stålunionen ble dannet og i dag, over 60 år senere, diskuterer vi fremdeles energi. Energi er, som vi vet, helt grunnleggende for utvikling og nødvendig for fred. I den anledning inviterte EU til en tredagers konferanse med «Clean energy for all europeans» som tema. Det var et tett program med.. read more →

Energi Norge, Finland Energi, den Franke Union for Elektrisitet, samt Sveriges Energi, drøftet under et frokostseminar på Norges Hus i Brussel 24. mai, utfordringer ved å nå nasjonale energimål. Den foreslåtte forskriften fra EUs Energiunion har til formål å sikre at EU leverer på sitt mål om en andel på 27% for fornybar energi. Det.. read more →

Sørlandets Europakontor inviterer til et praktikantopphold i sommer ved et av våre kontorer i Brussel, Kristiansand, eller en kombinasjon. Aktuelle kandidater har interesse og kunnskap om EU, gode skriveferdigheter og kjennskap til online publiseringssystemer som Drupal, WordPress eller lignende. Praktikantoppholdet går fra midten av juni til midten av august, med mulighet for en ekstra måned. Det.. read more →