Året 2050 er rett rundt hjørnet. IST17 avholdes i Gåoteborg 18.-21.juni 2017 for åttende år på rad. Å nå ambisiøse samfunnsmål på lokalt og globalt nivå er avhengig av kollektive tiltak, men også god ledelse i privat og offentlig sektor som kan lede an i komplekse og åpne prosesser. Til IST2017 mottok de mer enn 460 individuelle bidrag fra 37.. read more →

Fem scenarier Presidenten av Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, presenterte følgende fem scenarier for årene frem mot 2025: Fortsette som før: EU fortsetter med å implementere sin nåværende agenda – et integrert indre marked, digital utvikling, bedre koordinering av utenrikspolitikk og tettere forsvarssamarbeid. Grensekontroll og etterretning blir medlemslandenes ansvar. Kun fokus på det indre markedet: EU konsentrerer.. read more →

7. juni lanserte Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker opprettelsen av European Defense Fund, EUs felles forsvarsfond. Fondets formål er å bidra til at forsvarsmidlene brukes mer effektivt, samt unngå duplisering av innkjøp. Videre er skal det koordinere og supplere nasjonale forsvarsinvesteringer, i tillegg til å komplementere forsvarssamarbeidet i NATO. Forsvarsfondets to hovedprioriteringer: Forskning EU vil for første gang.. read more →

Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Europakommisjonen og Enterprise Europe Network inviterer til informasjonsdag i Oslo 19.september. Temaene for dagen er blant annet: Avfallshåndtering og resirkulering Behandling av vann og avløpsvann Bioenergi, biodrivstoff og bioplastikk Det vil også fokuseres på forretningsmulighetene og aktuelle utlysninger under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. På arrangementet vil aktører ha muligheten til.. read more →

Forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN, arrangerer en prosjektutviklingsuke i Brussel fra 20.-24. november. Over disse fem dagene vil det være 8 sesjoner om prosjekutvikling, med følgende temaer: helse, energi og klima, maritimt, IKT samt sikkerhet og beredskap. Aktører oppfordres til å bruke denne prosjektutviklingsuken til å presentere sine prosjektideer. Det gjøres via denne siden. Dette er.. read more →

Påmeldingen til årsmøtet har åpnet- det er gratis og rettet mot både privat og offentlig sektor Den 12. oktober er det årsmåte for EUs Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP SCC). Møtet avholdes i Brussel, og presenterer følgende utfordringer: hvordan stimulere til felles investeringer i det voksende smartbymarkedet, til oppskalering av digitale løsninger.. read more →

1.juli overtok Estland formannskapet i EU og vi deltok på et frokostseminar på Nordic House for å høre om deres prioriteringer de neste seks månedene. Fire prioriteringer Prioriteringene vil adressere de store utfordringene alle europeerne møter i dag: En åpen og innovativ europeisk økonomi. Det vil være fokus på å skape jobber og økonomisk vekst,.. read more →

På årets Energy Information Days vil de nye finansieringsmulighetene og innovasjonsordningene som tilbys av Horizon 2020s arbeidsprogram 2018-2020 bli presentert. Å søke om finansiering er en konkurranseprosess der bare de beste prosjektforslagene blir valgt. Hvis du vil vite mer om typen prosjekter det søkes etter; kom til Brussel 23., 24. og 25. oktober 2017. Årets.. read more →

I 1951 ble kull- og stålunionen ble dannet og i dag, over 60 år senere, diskuterer vi fremdeles energi. Energi er, som vi vet, helt grunnleggende for utvikling og nødvendig for fred. I den anledning inviterte EU til en tredagers konferanse med «Clean energy for all europeans» som tema. Det var et tett program med.. read more →

Energi Norge, Finland Energi, den Franke Union for Elektrisitet, samt Sveriges Energi, drøftet under et frokostseminar på Norges Hus i Brussel 24. mai, utfordringer ved å nå nasjonale energimål. Den foreslåtte forskriften fra EUs Energiunion har til formål å sikre at EU leverer på sitt mål om en andel på 27% for fornybar energi. Det.. read more →