Fredag 9. mars var Kulturrådet i Kristiansand for å informere om EU-programmet Kreativt Europa. Flere aktører innenfor kulturfeltet fikk en gjennomgang av programmet, og mulighet til å få tilbakemelding på egne ideer. – Vi gjør dette fordi vi ønsker å mobilisere, og få flere søkere fra Agder-regionen, forteller Thea Breivik, seniorrådgiver ved Kulturrådet. Det er.. read more →