En engasjert gruppe ordførere og rådmenn fra Østre Agder var i Brussel torsdag og fredag for å høre mer om mulighetene som finnes i Brussel og Europa. Agendaen for de to dagene har vært tettpakket med foredrag hos EFTA Surveillance Authority (ESA), Agder Energi og på Norway House. Besøket hos ESA gav de besøkende god.. read more →

I 2018 setter EU søkelyset på kulturarv. Hva skjer og hva betyr dette for norske kulturaktører? I forbindelse med EUs kulturarvår i 2018 settes det et ekstra søkelys mot den europeiske kulturarven. Kreativt Europa er EU sitt program for de kulturelle og kreative sektorene. Fra 2014 – 2020 har programmet et budsjett på 1.46 milliarder.. read more →

Forskningsrådet tilbyr nå både e-lærings- og klasseromskurs samt konsulenthjelp til idéutvikling og søknadsgjennomgang for å hjelpe norske søkermiljøer å bli bedre i å søke på Horisont 2020-midler.  «The path to excellence» er forskningsrådets satsing på å bedre norske søkermijøer innenfor Horisont 2020. Per i dag finnes det tre e-læringskurs og utover høsten kommer det flere.. read more →