Den 10. Januar arrangerte Intergruppen SEARICA et møte i Brussel for å diskutere resultatene fra OurOcean-konferansen på Malta 5.-6. oktober 2017 og veien videre. OurOcean-konferansen på Malta gjorde store fremskritt. En sentral tematikk som ble dratt frem på møtet i Brussel var forsøpling i havet og viktigheten av å få barn til å forstå betydningen av.. read more →

Den 25. Oktober annonserte Europakommisjonen utlysningene for Erasmus+. Budsjettet for 2018 er forventet å øke med over 200 millioner euro fra 2017 og er på 2.7 milliarder euro. Erasmus+-programmet tilbyr muligheter for enkeltpersoner og organisasjoner både innenfor utdanning og opplæring, men også tenketanker, forskningsinstitutt og privat næringsliv. Programmet har flere aspekter med relevans for sektorer innen.. read more →

En engasjert gruppe ordførere og rådmenn fra Østre Agder var i Brussel torsdag og fredag for å høre mer om mulighetene som finnes i Brussel og Europa. Agendaen for de to dagene har vært tettpakket med foredrag hos EFTA Surveillance Authority (ESA), Agder Energi og på Norway House. Besøket hos ESA gav de besøkende god.. read more →

I 2018 setter EU søkelyset på kulturarv. Hva skjer og hva betyr dette for norske kulturaktører? I forbindelse med EUs kulturarvår i 2018 settes det et ekstra søkelys mot den europeiske kulturarven. Kreativt Europa er EU sitt program for de kulturelle og kreative sektorene. Fra 2014 – 2020 har programmet et budsjett på 1.46 milliarder.. read more →

Forskningsrådet tilbyr nå både e-lærings- og klasseromskurs samt konsulenthjelp til idéutvikling og søknadsgjennomgang for å hjelpe norske søkermiljøer å bli bedre i å søke på Horisont 2020-midler.  «The path to excellence» er forskningsrådets satsing på å bedre norske søkermijøer innenfor Horisont 2020. Per i dag finnes det tre e-læringskurs og utover høsten kommer det flere.. read more →