Myndighetene har utviklet et omfattende sett med virkemidler som skal stimulere næringsutvikling, nyskaping og nye arbeidsplasser. Det er bra.  Det kan likevel være vanskelig å finne frem i jungelen av muligheter. Derfor har Sørlandets Europakontor og NHO med samarbeidspartnere etablert «Den store pengedagen».  Her kan gründere og etablerte bedrifter raskt og effektivt finne ut hvem.. read more →

Initiativtaking, implementering og å ta i bruk miljølovgivning var tematikken for årets EU Green Week, 13.-17. mai. Sørlandets Europakontor har deltatt på flere av arrangementene i Brussel som har hatt stort fokus på implementeringen av miljølovgivning. Ettersom Norge er med i EØS, gjelder også mesteparten av EUs miljøregelverk også for oss.  Miljølovgivning er et verktøy som vil kunne.. read more →

Norge, som EU, ønsker å oppfylle FNs bærekraftsmål og målene i Paris-avtalen. Sirkulærøkonomien får stadig økt oppmerksomhet og omtales som et verktøy for å nå disse målene. I lys av EUs satsinger på å implementere sirkulær økonomi på en holistisk måte i alle sine politikkområder, skal det i Norge utarbeides en nasjonal strategi for sirkulær.. read more →

Sørlandets Europakontor AS er et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet, for å bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til Agder. Med kontorer i Kristiansand og Brussel, bidrar organisasjonen til informasjon og kompetanse om EU/EØS saker, støtter utvikling og gjennomføring av innovative europeiske prosjekter med deltakere fra regionen, samt hjelper aktører på Sørlandet til å finne.. read more →

Sørlandets Europakontor AS er et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet, for å bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til Agder. Med kontorer i Kristiansand og Brussel, bidrar organisasjonen til informasjon og kompetanse om EU/EØS saker, støtter utvikling og gjennomføring av innovative europeiske prosjekter med deltakere fra regionen, samt hjelper aktører på Sørlandet til å finne.. read more →

Over 80 deltakere fra bedrifter og virkemiddelapparatet deltok da Den store pengedagen ble arrangert for første gang i Flekkefjord fredag 26. april. Den store pengedagen er et arrangement der formålet er å senke terskelen mellom næringslivet og virkemiddelapparatet. Bedriftene får møte virkemiddelaktørene på rekke og rad – og i løpet av en 15 minutter lang.. read more →

Sirkulærøkonomi er en av EUs absolutte topp prioriteringer, og Kommisjonen arbeider bredt innenfor dette feltet å implementere sirkulærøkonomi i alle deler av EUs politikkfelt. I forbindelse med dette ble det forrige uke avholdt en konferanse om sirkulærøkonomi for alle interessenter hvor det tydelig kom fram at det er helt kritisk å gjennomføre en helhetlig omstilling.. read more →

EØS-avtalen knytter EU og tre av EFTA-statene, Island, Liechtenstein og Norge sammen i et felles marked med fritt varebytte. Avtalen garanterer også like rettigheter og forpliktelser i det indre markedet for enkeltpersoner og økonomiske aktører i EØS. Visste du at før en EU-rettsakt blir gjeldende i EØS-EFTA-landene må EØS-komiteen treffe en beslutning om å innlemme.. read more →

Sørlandets Europakontor AS er et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet, for å bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til Agder. Med kontorer i Kristiansand og Brussel, bidrar organisasjonen til informasjon og kompetanse om EU/EØS saker, støtter utvikling og gjennomføring av innovative europeiske prosjekter med deltakere fra regionen, samt hjelper aktører på Sørlandet til å finne.. read more →

Enda en gang arrangerte Sørlandets Europakontor Etterseminar for Agderkonferansen, og interessen for å få det med seg var ikke mindre dette året da over 100 mennesker møtte opp for å høre om hva som kan være regionens neste store mål, og hvordan realisere dette. Administrerende direktør for Sørlandets Europakontor ønsket alle hjertelig velkommen til Etterseminaret.. read more →