Nye utlysninger i Horisont 2020 5. oktober 2018 holdt Europakommisjonen en informasjonsdag vedrørende åpne utlysninger som omhandler smarte energisystem med deadline i første og andre kvartal 2019. Formålet med slike informasjonsdager er å presentere nye utlysninger, gi informasjon om søknads- og evalueringsprosessen, samt tips til hvordan aktører kan skrive gode søknader. Det blir også lagt.. read more →

 1. Hva er European Week of Regions and Cities? European Week of Regions and Cities (EWRC) kan i mange tilfeller sammenliknes med vår egen «Arendalsuka». EWRC er et årlig firedagers arrangement i Brussel hvor regioner og byer viser frem sin evne til å skape vekst og arbeidsplasser, samt implementere europeisk lovgivning på en samordnet måte… read more →

Yngve Foss (Forskningsrådet) og Ragnhild Solvi Berg (SIU) er to av de ansatte ved Kunnskapskontoret.

For å styrke det norske påvirkningsarbeidet overfor EU, har regjeringen i høst opprettet et nytt kunnskapskontor for forskning, innovasjon og utdanning i Brussel. Kontoret skal blant annet komme regionene til gode. – Fysisk tilstedeværelse i Brussel er viktig. Det er også viktig med et samspill mellom hjemmeapparatet og det som skjer her, sier Yngve Foss,.. read more →

Lars Petter Maltby fra Eyde-klyngen var en av talerne under workshopen.

Onsdag 12. oktober var rundt 80 mennesker samlet for å delta på en workshop om sirkulær økonomi under ”European Week of Regions and Cities”. Sørlandets Europakontor var med som arrangør, og benyttet anledningen til å vise frem Eyde-klyngen som er en av regionens flinke aktører på området. – Vi vil fortelle at det vi driver.. read more →

Building skills for jobs er et nytt flaggskip program finansiert av utenriksdepartementet som skal bistå til å gi ungdommer i utviklingsland kvalifikasjoner som gjør dem attraktive i arbeidsmarkedet, samtidig som det skal føre til at de blir skapere av sin egen arbeidsplass. Så mye som 500 millioner norske kroner vil bli distribuert til programmet i.. read more →

De tradisjonsrike ”Open Days” har i år skiftet navn til ”European Week of Regions and Cities”, og går av stabelen mellom 10. og 13. oktober. På åpningsdagen var det duket for regionkontorenes medlemsseminar på Norges hus, og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker var blant talerne. – Europa har fundamentale utfordringer, men er fortsatt mulighetenes kontinent. Sikkerhet.. read more →

Det er stor interesse i Norge og Agder for hva som skjer etter det, for mange, overraskende resultatet av den rådgivende folkeavstemmingen i Storbritannia om statens forhold til EU den 23. juni i år. Forkjemperne for et Storbritannia utenfor EU vant med 52 prosent. Britene og EU må nå velge hvilken type juridisk og politisk.. read more →

Formannskapet i Arendal var fornøyd med det faglige innholdet i presentasjonene som ble holdt under EØS-kurset forrige uke. Foto: Robert Cornels Nordli

Torsdag og fredag (8.-9.- september) arrangerte Sørlandets Europakontor lynkurs om EØS og EU sammen med KS og de øvrige norske regionkontorene i Brussel. 24 personer fra Agder deltok, og blant disse var 10 politikere fra Arendal kommunes formannskap. – Dette var svært nyttig for oss lokalpolitikere. Folk var veldig fornøyd, og vi fikk faglig påfyll,.. read more →

Under EU Sustainable Energy Week neste uke vil det bli arrangert gratis online seminarer hver dag fra kl 11:30-12:15. I løpet av 45 minutter vil aktører fra energisektoren, akademia, offentlig myndighet og andre ledende aktører innen smarte byer prate om beste praksis og utfordringer knyttet til følgende temaer: Finance Citizen Engagement Retrofitting District heating &.. read more →

Tidligere denne uken ble FN-rapporten «Towards Cleaner Air» om luftforurensning i Europa lansert på Norges Hus i Brussel. Rapporten blir lansert i forbindelse med at EU nå reviderer utslippsdirektivet (National Emissions Ceiling Directive) som er del av EUs Clean Air Policy Package. Flere nyttige tiltak for å redusere utslipp ble presentert under lanseringen. Verdens helseorganisasjon anslår at sju.. read more →