Onsdag 14. mars arrangerte Norges forskningsråd, Aust-Agder fylkeskommune og Vest-Agder fylkeskommune arbeidsverksted på Sørlandet kunnskapspark.  Arrangementet var et samarbeid med EU-nettverket Horizon South Norway, Innovasjon Norge, KS, Regionale forskningsfond Agder og Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder. Arrangementet hadde god oppslutning av både bedrifter, kommuner og forskere som ønsket å diskutere og drøfte sine prosjektideer. Programmet.. read more →

På ideverksted om helse- og velferdsteknologi fikk deltakerne diskutere hvordan IKT-verktøy og digitale tjenester kan løse helseutfordringer. – Jeg er veldig fornøyd med det arbeidet som ble lagt ned i dag. Vi har skapt et godt utgangspunkt som vi kan bygge videre på, sier nettverkets koordinator, Karsten Aust. Før jul arrangerte Horizon South Norway og Universitetet.. read more →

Hvilken rolle spiller EU for kommuner og fylkeskommuner? Er det stor forskjell på de sakene lokal- og regionalpolitikere i Europa og Norge diskuterer? Hvordan deltar Norge i det europeiske samarbeidet? Og hva kan vi bruke det til? I regi av KS og de norske regionkontorene i Brussel, er vi med å arrangere lynkurs om forholdet.. read more →

Europakommisjonen har publisert en rapport som tar for seg resultatene av Erasmus+-programmet i 2016. Rapporten bekrefter den sentrale rollen programmet har i å bygge et mer motstandsdyktig Europa. Med en økning på 7,5% i Erasmus+-budsjettet sammenlignet med året før, investerte EU en rekordsum på 2,27 milliarder euro for å støtte 725.000 europeere med mobilitetsstipender til.. read more →

Europakommisjonen lanserer nytt arrangement for å koble aktører innen blå vekst med virkemiddelapparatet. Blue Invest 2018 går av stabelen 17. mai, 2018, i Brussel. Den globale blå økonomien, inkludert fiskeri, fornybar energi og bioteknologi, spås å vokse dobbelt så fort som den ordinære økonomien innen 2030. For Europa kan dette bety 10.8 millioner arbeidsplasser og.. read more →

En ny utlysning har blitt publisert under prioritet tre i Erasmus+: transnasjonale samarbeidsprosjekter som skal forbedre europeiske utdanningssystemer skal finansieres.  Det overordnede målet er å stimulere til innovasjon og politikkutvikling i Europa. For å oppnå dette målet er utviklingen av effektive digitale strategier avgjørende. Mange europeiske universiteter legger stor vekt på digitaliseringen av deres aktiviteter, men.. read more →

Csilla Czimbalmos, seniorrådgiver i Den norske Helsingforskomité, har gjestet Kristiansand for å fortelle om hvordan norske organisasjoner kan delta i programmet Active Citizens Fund. – EØS-midlene er Norges bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i Europa. En målsetting for Norge er å styrke relasjonene mellom Norge og mottakerlandene. EØS-midlene er fordelt på 23.. read more →

Bente Bakos, NCP-koordinator i Norges forskningsråd, åpnet kick off for siste programperiode i Horisont 2020 sammen med rektor på Universitetet i Agder, Frank Reichert. – Hjertelig velkommen til en spennende dag, ønsket Reichert de 120 deltakerne på arrangementet, som er et samarbeid mellom Norges forskningsråd, EU-nettverket Horizon South Norway og Universitetet i Agder. Forskningsrådet på.. read more →

EU-nettverket Horizon South Norway har i samarbeid med Universitetet i Agder arrangert sitt tredje ideverksted: helse- og velferdsteknologi. – Vi trenger nye verktøy, er konklusjonen. Tre problemstillinger ble presentert under ideverkstedet. Jørn Stordalen fra Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse drøftet utfordringene som den kommende eldrebølgen, samt økende forekomsten av demens, vil føre til, og.. read more →

Denne uken har vi, GCE Node og de andre partnerne i Periscope-prosjektet diskutert arbeidsfordeling og gjennomføring av prosjektet på kick-off i Amsterdam. – Vi er veldig fornøyd med arbeidet som ble lagt ned på kick-off. Det er viktig at vi møtes og har en slik gjennomgang. På den måten blir arbeidet mer konkret for alle.. read more →