I et nytt EU-prosjekt skal GCE Node og Sørlandets Europakontor, sammen med maritime klynger og partnere rundt hele Nordsjøen, investere 40 millioner kroner i identifisering og utvikling av nye forretningsmuligheter innen fremvoksende blå markeder. Interreg Nordsjø-prosjektet Periscope – Platform for Expanding Regional Innovation SCOPE for blue growth – skal ledes fra Sørlandet, hvilket sikrer en sentral posisjon for.. read more →

EU-nettverket Horizon South Norway har denne våren påbegynt en ny tilnærming til prosjektutvikling. Med tematiske ideverksteder skal nettverket samle medlemmer, interessenter, næringsliv, FoU og offentlig sektor for å drøfte løsninger på konkrete problemer.  Da HSN og Universitetet i Agder (UiA) 31. mai inviterte til ideverksted, var temaet migrasjon. Kristiansand kommune ønsket å se nærmere på.. read more →

EØS-midlene skaper stor interesse i regionalt næringsliv, det viser en undersøkelse gjort av Sørlandets Europakontor. EØS-midlene skal bidra til sosial og økonomisk utjevning i EØS-området. Midlene øremerkes til fond og programmer, som etter åpne utlysninger fordeler støtte til enkeltprosjekter som bidrar til å løse definerte problemstillinger. I 2018 setter en ny programperiode i gang. Denne gangen.. read more →

Klimaalliansen i Kristiansand avsluttet for noen år siden prosjektet Youth Leaders in the City of the Future, et EØS-finansiert prosjekt med samarbeidspartner i Polen. Nå går daglig leder, Arne Otto Isaksen, i tanker om et nytt prosjekt.   I en årrekke har Arne Otto Isaksen og Klimaalliansen hatt et godt og nært samarbeid med Stan Nitak,.. read more →

Under PES-midlene lanserer nå Norges forskningsråd økonomisk støtte til å finne partnere, nettverk og relevante utlysninger, og du kan få støtte til å skrive selve EU-søknaden.  Ordningen, PES2020, gjelder både for offentlige og private forsknings- og innovasjonsaktører. Forskningsrådet kan dekke 100% av reise og opphold for enkeltpersoner, begrenset til 20.000 kroner per person, per år, skriver Forskningsrådet på.. read more →

Norges forskningsråd øremerker to millioner kroner til reisestøtte for økt næringsrettet FoU-samarbeid med Brasil, Canada, India, Japan, Kina, Russland, Singapore, Sør-Afrika og USA. Søkerne må være norske bedrifter eller FoU-institusjoner med pågående eller nylig avsluttede prosjekter i Forskningsrådets næringsrettede portefølje, skriver Forskningsrådets på sine nettsider. Søknadsfristen er løpende. Kostnader som dekkes Støtten skal dekke kostnader til reise og.. read more →

I mai fikk Agder besøk av en delegasjon fra Nord-Nederland som i et innholdsrikt program ble presentert for Agders arbeid innen blant annet energi, grønn vekst, aktiv og sunn aldring og klimatiltak. Pieter Faber, leder av EU-kontoret til Nord-Nederland, mener Nord-Nederland og Agder har mange fellesinteresser som regionene burde samarbeide om, deriblant energi, som rådgiver i Aust-Agder.. read more →

Spiller EU noen rolle for kommuner og fylkeskommuner? Er det stor forskjell på de sakene lokal- og regionalpolitikere i Europa og Norge diskuterer? Sørlandets Europakontor er en av flere som arrangerer lynkurs om forholdet mellom EU og norsk kommunesektor. Kurset arrangeres 20. – 21. september i Brussel. Lynkurset har som mål å spre kunnskap om hva.. read more →

26. april ble Fond mot ungdomsledighet i Europa lansert på Norway House i Brussel. Nå skal 60 millioner euro brukes på å få europeisk ungdom ut på arbeidsmarkedet.  Fondet EEA and Norway Grants Fund for Youth Employment ligger under EØS-midlene og skal identifisere og utvikle tiltak som får ungdom ut på arbeidsmarkedet. Med et samlet beløp på 60,6.. read more →

EØS-midlene skal styrke forbindelsene og samarbeidet mellom Norge og mottakerlandene, og er Norge, Island og Liechtensteins bidrag til sosial og økonomisk utjevning i EØS-området. I 2018 setter prosjektene i en ny programperiode i gang, og nå stilles det krav om større deltakelse fra norske aktører i samarbeidsprosjekter. Agder var i forrige programperiode desidert dårligst til.. read more →