Sørlandets Europakontor AS er et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet, for å bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til Agder. Med kontorer i Kristiansand og Brussel, bidrar organisasjonen til informasjon og kompetanse om EU/EØS saker, støtter utvikling og gjennomføring av innovative europeiske prosjekter med deltakere fra regionen, samt hjelper aktører.. read more →

Som majoritetseier vedtok Agder Fylkeskommune i Fylkestinget 16 desember å legge ned Sørlandets Europakontor. En nedleggelsesprosess vil starte i 2021. Inntil videre vil kontoret operere som normalt. read more →

EU oppretter i 2021 European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre med hovedsete i Romania. Kompetansenteret, som skal finansieres via Digital Europe programmet, skal jobbe tett mot samtlige nasjonale sentra og finansielle instrumenter for å sikre bedre struktur og koordinering av arbeidet med cybersikkerhet. Målet er å gjøre EU mindre avhengig av teknologi og.. read more →

EU har som mål å bli verdensledende innen fornybar energi. EUs Green Deal presenterer ren hydrogen som en kritisk fornybar energikilde for medlemslandene for å oppnå klimanøytralitet innen 2050. Ren hydrogen anses som en trygg energikilde, bærekraftig og konkurransedyktig, og kan representere den neste store energimuligheten i kombinasjon med akselererende offshore vindutplassering. Det globale markedet anslås.. read more →

Sørlandets Europakontor opererer flere nettjenester, herunder Europabanken.no og south-norway.no. For å strømlinjeforme og forbedre tjenestene utlyser kontoret et oppdrag som skal bidra til å integrere de to nevnte tjenestene på en plattform. Oppdraget er tiltenkt å gjennomføres før utløpet av 2020. Anbudsutlysningen kan lastes ned her. Frist for tilbud er 11.11.2020. read more →

Sørlandets Europakontor AS er et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet, for å bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til Agder. Med kontorer i Kristiansand og Brussel, bidrar organisasjonen til informasjon og kompetanse om EU/EØS saker, støtter utvikling og gjennomføring av innovative europeiske prosjekter med deltakere fra regionen, samt hjelper aktører.. read more →

Europakommisjonen har foreslått en oppdatering til European Innovation Council (EIC) Pilot-arbeidsprogrammet, under Horizon 2020, som inkluderer €350 millioner til prosjekter som gir radikalt nye og markedsskapende innovasjoner som bidrar til målene i «The European Green Deal» og FNs bærekraftsmål. Hovedelementet vil være en engangsutlysning på €300 millioner under EIC Accelerator for å støtte oppstarts- og små og mellomstore bedrifter.. read more →

Kreativt ideverksted, Apotekergården, 23.9.2019

I samarbeid med Grimstad kommune, Grimstad Min By og Næringsforeningen i Grimstad, har Sørlandets Europakontor gjennomført et kreativt idéverksted. 28 representanter fra næringsliv, offentlig sektor, akademia, studenter og frivillige organisasjoner har sammen utforsket og generert djerve idéer for å nå målet om at Grimstad innen 2025 kan bli ledende på kulturopplevelser, som tiltrekker lokalbefolkning og turister fra hele.. read more →

FN og EU definerer klima og demografisk endring som de to største utfordringene verden står overfor. En helhetlig omstilling fra en lineær til en sirkulær økonomi anses som nøkkelen for å nå FNs bærekraftmål og oppfylle Paris-avtalen. EU tar mål av seg å bli en global leder innen sirkulærøkonomien, og være pådriver på den globale.. read more →

GRESS (GREen Startup Support) prosjektet er tildelt finansiering fra Interreg Europa for å utvikle offentlige satsinger for å stimulere bærekraftige og konkurransedyktige bedrifter innen grønn økonomi. Sørlandets Europakontor utviklet og skrev søknaden til prosjektet, hvor Kristiansand kommune er prosjektleder. Partnere fra Hellas, Polen, Italia og Bulgaria skal i løpet av kort tid starte på det.. read more →