GRESS (GREen Startup Support) prosjektet er tildelt finansiering fra Interreg Europa for å utvikle offentlige satsinger for å stimulere bærekraftige og konkurransedyktige bedrifter innen grønn økonomi. Sørlandets Europakontor utviklet og skrev søknaden til prosjektet, hvor Kristiansand kommune er prosjektleder. Partnere fra Hellas, Polen, Italia og Bulgaria skal i løpet av kort tid starte på det.. read more →

Sørlandets Europakontor fungerte som prosessleder og kjørte hackathon under CoCoCo (Cold Cost Collective) nettverksmøtet i Arendal 27-28 mars, hvor Arendal kommune var vertskap. Samarbeidsprosjekter innen kultur og destinasjonsutvikling var tematikken under Sørlandets Europakontors hackaton. Totalt 4 prosjektidéer ble utviklet, hvor deltakerne i etterkant skal videreutvikle disse til samarbeidsprosjekter. På møtets første dag fikk deltakerne fra.. read more →

Skattefunn er populært blant norske bedrifter, og inneholder ikke begrensninger med hensyn til mottakeres rett til å motta annen offentlig støtte. Bedriften Polewall møtte imidlertid en utfordring ved at de ikke fikk godkjent sine reelle kostnader i vurderingen av statsstøtte-intensitet. Sørlandets Europakontor har hjulpet med å få en avklaring fra Finansdepartementet på EU-regelverket, som gir.. read more →

Vi søker dyktig EU-konsulent til kontoret i Brussel. Sørlandets Europakontor AS opererer som et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet, for å bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til regionens aktører. Med kontorer på Sørlandets Kunnskapspark i Kristiansand og Norway House i Brussel, bidrar organisasjonen til informasjon og kompetanse om EU/EØS.. read more →

Sørlandets Europakontor AS bidrar til at Agder-fylkene i større grad utnytter mulighetene i Europa. Kontoret opererer som et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet som skal bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til Agders profesjonelle aktører. Med kontorer i Kristiansand (N) og Brussel (BE), bidrar Sørlandets Europakontor til informasjon og kompetanse om.. read more →

Senior EU-rådgiver hos Sørlandets Europakontor på Norway House i Brussel

Sørlandets Europakontor har utlyst offentlig anbudskonkurranse på senior EU-rådgiver til Brussel-kontoret, se utlysning på Doffin. Fristen for å melde seg som kandidat er 27 juni kl 12, hvor 3-5 av kandidatene vil inviteres til å gi tilbud. Senior EU-rådgiveren vil konkret få en nøkkelposisjon ved å assistere daglig leder i de daglige gjøremål og tjenester.. read more →

Den Store Pengedagen

På jakt etter penger til spennende innovasjon? Besøk Den Store Pengedagen 3 mars. Da treffer du Sørlandets Europakontor og alle viktige aktører innen virkemiddelapparatet samt 3 banker. I tillegg til Sørlandets Europakontor har du mulighet til å speed-date Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Regionalt Forskningsfond Agder, Skattefunn, VRI Agder, Sørlandets Kompetansefond, Aust-Agder utviklings- og kompetansefond, Sparebanken Sør,.. read more →

Sørlandets Europakontor vil delta aktivt på Gründeruka Agder 2015, som går av stabelen 16-20 november. Tre arrangementer vil avholdes i Kristiansand og Arendal. read more →