Sørlandets Europakontor ønsker å benytte seg av den arenaen som European Week of Regions and Cities utgjør, og inviterer til et stort arrangement om blå vekst i oktober.

– Vårt arrangement går ut på å gjøre beslutningstakere bevisst på næringslivets synspunkter når det kommer til utfordringer og muligheter innenfor blå vekst, sier Kristine Lunde-Tellefsen, rådgiver ved Sørlandets Europakontor i Brussel.

Sammen med et konsortium bestående av aktører fra Sverige, Danmark, Nederland og Tyskland holder Sørlandets Europakontor arrangementet ”Blue growth – future perspectives for smart specialisation” under European Week of Regions and Cities (EWRC) i Brussel i oktober.

Ledes av NODE-leder
Arrangementet finner sted på Norway House 9.oktober, klokken 14.30 – 16.00.

Tema for dagen er blant annet samspillet mellom offentlig sektor og næringslivet innenfor blå vekst, og hvordan disse kan arbeide sammen for å best mulig utnytte mulighetene på feltet. Det legges opp til en debatt om hvordan man kan spille hverandre gode, og hvordan offentlig sektor kan være med på å bygge opp under industrien. Det vil også bli vist til konkrete eksempler på hvordan offentlige midler er brukt. Arrangementet tar sikte på å dekke store deler av spekteret innenfor næringsliv og industri, fra store klynger til små bedrifter. Det hele ledes av GCE NODE-leder Anne Grete Ellingsen.

– NODE er en sentral aktør i Periscope, som er vårt Interreg Nordsjø-prosjekt. Det er dette prosjektet som ligger til grunn for høstens arrangement, forteller Lunde-Tellefsen.

Viktig arena å vise seg på
European Week of Regions and Cities er EUs årlige uke for offentlig sektor. Hele uka er fylt med arrangementer som i hovedsak retter seg mot beslutningstakere, folkevalgte og ansatte i offentlig sektor. Sørlandets Europakontor ønsker å dra nytte av denne areaen.

– Med vårt arrangement har vi muligheten til å vektlegge et område og en tematikk som er viktig for vår region, nemlig blå vekst, sier Lunde-Tellefsen.

Dagen før EWRC starter, arrangerer alle de norske regionkontorene i Brussel et eget arrangement kalt ”Regionor”. Dette er ment å være en introduksjon til EWRC, og her tar vi for oss temaer som rører seg i EU der og da. Vi vil også se på fremtidens EU, og invitere til interne møter med de respektive regionkontorene.

 

Er du interessert i å vite mer om arrangementene? Ta kontakt med Stig Marthinsen, sm@south-norway.no, eller Kristine Lunde-Tellefsen, klt@south-norway.no, for mer informasjon!

Foto: Kristian Svarstad