Rådgiver Trond Kristiansen fra Vest-Agder Fylkeskommune sa forholdene i Agder legger til rette for digitalisering drevet av fornybar energi, men at det er en jobb å gjøre i distriktene. Hvordan kan man digitalisere rurale områder for å gi like muligheter for utvikling? Det var tema da Sørlandets Europakontor var med på å arrangere en paneldebatt.. read more →

Byer og regioner sine sentrale funksjoner vil kunne bli satt under press av kriser eller langvarige utfordringer. Nå ønsker regioner å stå sammen for å planlegge for det uforutsette. – Detroit er selve eksempelet på en by som var lite motstandsdyktig. Den hadde nesten utelukkende blitt bygget opp rundt bilindustrien, og da den forsvant, kollapset nesten.. read more →

9. oktober arrangerte de norske regionkontorene i Brussel introduksjonsseminar på Norges Hus, i forbindelse med European Week of Regions and Cities 2017, tidligere kjent som Open Days. Arrangementet hadde over 100 deltakere fra norske kommuner og fylkeskommuner, og belyste temaer som digitalisering, smart spesialisering, Horisont 2020 og Brexit.   Norske muligheter Norges ambassadør til EU,.. read more →

Folk samlet seg i lytterom for å få med seg de nyeste utlysningene i Horisont 2020. Foto: Geir Christian Johannessen

30 milliarder Euro går i Horisont 2020 til forskning og innovasjon. Målsettingen er å skape et konkurranse- og bærekraftig Europa i front av den teknologiske utviklingen. Sørlandets Europakontor deltok på Industrial Innovation Information Days i Brussel 3. og 4. Oktober. Dette er en samling hvor man presenterer nye utlysninger for prosjekter man ønsker å sette.. read more →

Tom Løchen. Foto: Iselin Rønningsbakk/Trøndelags Europakontor

20. og 21. september har rundt 60 ansatte og politikere fra norske kommuner og fylkeskommuner besøkt Brussel for å bli kjent med EU, EFTA og EØS. Formålet med lynkurset var å synliggjøre hvordan EU påvirker Norge på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå. Norske kommuner og fylkeskommuner påvirkes, både direkte og indirekte, av EU, EØS og.. read more →

I 2018 setter EU søkelyset på kulturarv. Hva skjer og hva betyr dette for norske kulturaktører? I forbindelse med EUs kulturarvår i 2018 settes det et ekstra søkelys mot den europeiske kulturarven. Kreativt Europa er EU sitt program for de kulturelle og kreative sektorene. Fra 2014 – 2020 har programmet et budsjett på 1.46 milliarder.. read more →

Året 2050 er rett rundt hjørnet. IST17 avholdes i Gåoteborg 18.-21.juni 2017 for åttende år på rad. Å nå ambisiøse samfunnsmål på lokalt og globalt nivå er avhengig av kollektive tiltak, men også god ledelse i privat og offentlig sektor som kan lede an i komplekse og åpne prosesser. Til IST2017 mottok de mer enn 460 individuelle bidrag fra 37.. read more →

Den største energiklyngen i Norden, Energy Vaasa, arrangerer i mars den årlige Energy Week, hvor klyngens medlemmer møtes for å skape nettverk og gjøre forretninger. Energy Week er åpent for alle og gratis. Vaasa Energy Week er et spennende arrangement og forum for eksperter i både offentlig og privat sektor. Den internasjonale uken blir arrangert.. read more →

Tidligere har vi i samarbeid med KS og de andre regionskontorene arrangert lynkurs for folkevalgte i Brussel. Nå holder vi nytt kurs i september. Dato for kurset er 20. og 21. september, og planleggingen er i full gang. I fjor deltok 24 personer fra Agder, hvorav ti var fra formannskapet i Arendal kommune. – Dette var svært nyttig for oss lokalpolitikere… read more →

Med stinn brakke på Agderkonferansens etterseminar fikk vi se nærmere på hvordan grønne løsninger for smarte byer og lokalsamfunn kan gjennomføres.  Det er en ting å snakke om det, det er en helt annen å gjennomføre det. Tore Andre Sines, i Nasjonalt program for leverandørutvikling, presenterte Horisont 2020-prosjektet Triangulum – som er et levende eksempel.. read more →