Sørlandets Europakontor, sammen med Periscope-partnere, arrangerte Periscope Forum onsdag 16. juni. Årets utgave av Perisocpe Forum ble, som det meste, arrangert digitalt. Parisavtalen og EUs Green Deal peker på nødvendigheten med en rask omstilling og overgang til fornybar og mer bærekraftig energi for å nå målene om netto nullutslipp innen 2050. Hydrogen og havvind er sentrale.. read more →

Den nye programperioden for EUs programmer, herunder forsknings- og innovasjonsprogrammet Horisont Europa, starter nå og løper til 2027. Horisont Europa er EUs største forsknings- og innovasjonsprogram, med et budsjett på 95,5 milliarder euro. Norge deltar i dette programmet på lik linje med EUs medlemsland, og har dermed mulighet til å søke om prosjektmidler. Det er.. read more →

Vanligvis samles omkring 100 deltakere på Norges Hus i Brussel for å delta på det årlige Lynkurset «EU og EØS på 1-2-3», men av velkjente årsaker ble det arrangert digitalt lynkurs for andre år på rad. Det åpner opp for at mange flere får mulighet til å delta, og over 700 hadde meldt seg på.. read more →

EUs regionuke, eller European Week of Regions and Cities (EWRC), er det største årlige arrangementet i Brussel som tar for seg regionalpolitikk, og vil i 2021 finne sted 11.-14. oktober. Årets EWRC vill bli digital, men med mulighet for at det kan bli en hybrid versjon. Det er ikke bestemt enda da det ikke er.. read more →

Onsdag 10 desember la Europakommisjonen fram et forslag om å modernisere EUs batteriregelverk. Forslaget er det første initiativet under den nye handlingsplanen for sirkulær økonomi, og er et ledd i å oppnå målene i Green Deal. Regelverket vil også ha betydning for Norges satsing på batterier, og i den forbindelse arrangerte Sørlandets Europakontor, Eyde-klyngen, Norges Delegasjon til EU, Norcore og.. read more →

I samarbeid med Norges Forskningsråd og Kristiansand kommune, arrangerte Sørlandets Europakontor et webinar om Horisont Europa. Arrangementet synliggjorde mulighetene programmet gir offentlig sektor, og var spesielt innrettet for aktører på Agder. EUs kommende rammeprogram, Horisont Europa, har planlagt oppstart 1. januar 2021. Dette er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på nærmere 1000.. read more →

EUs neste rammeprogram, Horisont Europa, har planlagt oppstart 1. januar 2021. Dette er verdens største forsknings- og innovasjonsprogram med et budsjett på nærmere 1000 milliarder kroner. I samarbeid med Norges Forskningsråd og Kristiansand kommune, inviterer Sørlandets Europakontor og Horizon South Norway-nettverket til webinar om Horisont Europa. Arrangementet vil rette fokus på hvordan offentlig sektor på.. read more →

Bærekraftig batteriproduksjon står høyt på den politiske agendaen til EU, og Agder er godt egnet til å ta en ledende posisjon. Sørlandets Europakontor og Eyde-klyngen arrangerte et interaktivt informasjonsmøte om relevante batteriutlysninger under Horisont Europa, samt hvilke synergier og samarbeidsmuligheter som finnes på Sørlandet. Deltakerne fikk også informasjon om hvordan Sørlandets Europakontor kan bistå bedrifter. Det.. read more →

Hvert år arrangerer de norske regionkontorene og KS i Brussel lynkurs i EU/EØS for folkevalgte og administrative ledere i kommuner og fylkeskommuner. Grunnet koronasitasjonen ble det for første gang arrangert digitalt lynkurs, som gikk over fire mandager i september og oktober. Vanligvis samles omkring 100 deltakere på Norges Hus i Brussel, men den digitale utgaven gjorde.. read more →

Bli med på den store pengedagen og lær mer om hvordan du kan søke pengestøtte til å realisere din gode idé torsdag 22. oktober. Gode ideer fortjener støtte! Myndighetene har utviklet et omfattende sett med virkemidler som skal stimulere næringsutvikling, nyskaping og nye arbeidsplasser. Det er bra, men det kan likevel være vanskelig å finne frem.. read more →