Skattefunn er populært blant norske bedrifter, og inneholder ikke begrensninger med hensyn til mottakeres rett til å motta annen offentlig støtte. Bedriften Polewall møtte imidlertid en utfordring ved at de ikke fikk godkjent sine reelle kostnader i vurderingen av statsstøtte-intensitet. Sørlandets Europakontor har hjulpet med å få en avklaring fra Finansdepartementet på EU-regelverket, som gir.. read more →

Nikolai Grødum Grønberg er ferdig som trainee hos Sørlandets Europakontor, men han er klar for nye utfordringer og vi er klare for ny trainee! For ett års siden begynte Nikolai Grødum Grønberg som trainee hos oss, en ordningen i regi av Trainee Sør. Normalt er en trainee hos en bedrift i seks måneder før de.. read more →

I over fem år har Bodil Agasøster styrt Brusselkontoret til Sørlandets Europakontor. Denne høsten blir hennes siste, og det er liten tvil om at både samarbeidspartnere og kollegaer vil merke at den driftige vestlendingen forsvinner. – Jeg har hatt det veldig bra her. Det har vært interessant, og det har vært gøy å få jobbe.. read more →

Det er stor interesse i Norge og Agder for hva som skjer etter det, for mange, overraskende resultatet av den rådgivende folkeavstemmingen i Storbritannia om statens forhold til EU den 23. juni i år. Forkjemperne for et Storbritannia utenfor EU vant med 52 prosent. Britene og EU må nå velge hvilken type juridisk og politisk.. read more →

Senior EU-rådgiver hos Sørlandets Europakontor på Norway House i Brussel

Sørlandets Europakontor har utlyst offentlig anbudskonkurranse på senior EU-rådgiver til Brussel-kontoret, se utlysning på Doffin. Fristen for å melde seg som kandidat er 27 juni kl 12, hvor 3-5 av kandidatene vil inviteres til å gi tilbud. Senior EU-rådgiveren vil konkret få en nøkkelposisjon ved å assistere daglig leder i de daglige gjøremål og tjenester.. read more →

Kristiansand kommune er blant kommunene som deltar i flest EU-prosjekter. Det kommer frem i en studie utført av Norsk institutt for by-og regionforskning (NIBR) på oppdrag for KS, at Kristiansand kommune ligger på 4.plass bak Oslo, Stavanger og Trondheim når det gjelder deltagelse i EU-programmer. De største kommunene viser seg å være de mest aktive. Du.. read more →

President i Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, fokuserte på EUs nye plan for flyktingkvoter blant medlemslandene da han ga sin State of the Union-tale 9. september. Flyktningsituasjonen i Europa er også tema når Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen kommer på sitt første ministerbesøk til Brussel. Onsdag 9. september holdt Jean-Claude Juncker, president i Europakommisjonen, sin første State.. read more →

Både entreprenører, businesser og oppstartsbedrifter kan søke om EU-finansiering, uansett størrelse eller sektor. Nå har EU lansert en oppdatert webportal, som lettere skal hjelpe deg å finne riktige EU-finansieringsmuligheter for ditt prosjekt, også gjennom lokale finansieringsinstitusjoner. Webportalen heter access2finance.eu, og er et enkelt søkeverktøy som gir mulighet til å lete etter midler innenfor ulike EU.. read more →

Takk til Stine Øyna for en solid innsats ved Sørlandet Europakontor. Vi ønsker henne lykke til videre! Stine har vært engasjert hos Sørlandets Europakontor i 6 måneder gjennom Trainee Sør og nå er hun klar for nye oppdrag ved Universitetet i Agder, Forskningssekretariatet. Hos Europakontoret har Stine bl.a. jobbet med utvikling av et nytt temabasert.. read more →

The Financial Mechanism Office (FMO) tilbyr en traineeordning i Brussel som strekker seg over 10 måneder, og som er myntet på nyutdannede som ønsker å lære mer om håndtering av EØS-midlene. FMO håndterer EØS-midlene på vegne av Island, Liechtenstein og Norge. Midlene utgjør de nevnte landenes bidrag til å redusere sosiale og økonomiske forskjeller i.. read more →