EU oppretter i 2021 European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre med hovedsete i Romania. Kompetansenteret, som skal finansieres via Digital Europe programmet, skal jobbe tett mot samtlige nasjonale sentra og finansielle instrumenter for å sikre bedre struktur og koordinering av arbeidet med cybersikkerhet. Målet er å gjøre EU mindre avhengig av teknologi og.. read more →

Sørlandets Europakontor har, på vegne av Periscope, gjennomført en bedriftsundersøkelse i Nordsjøregionen. Av 107 respondenter var 21% norske bedrifter. Målet var å få en bedre forståelse av deres innovasjonsstrategier, samt identifisere hvilke behov bedriftene har for å lykkes med blå næringsutvikling og innovasjon. Resultatene fra undersøkelsen viser at bedriftene i Nordsjøregionen er svært involverte i innovasjonsprosesser. Hele.. read more →

En ny evaluering fra Samfunnsøkonomisk Analyse (SØA) viser at det har vært gunstig for Norge å delta i rammeprogrammene FP7 og Horisont 2020, selv om kontingenten er høy. SØA konkluderer med at deltakelsen bidrar til at Norge når alle de fire sentrale målsetningene i regjeringens strategi for forsknings- og innovasjonssamarbeid med EU.  Forskningsinstitusjoner, næringsliv og offentlige sektor.. read more →

Skattefunn er populært blant norske bedrifter, og inneholder ikke begrensninger med hensyn til mottakeres rett til å motta annen offentlig støtte. Bedriften Polewall møtte imidlertid en utfordring ved at de ikke fikk godkjent sine reelle kostnader i vurderingen av statsstøtte-intensitet. Sørlandets Europakontor har hjulpet med å få en avklaring fra Finansdepartementet på EU-regelverket, som gir.. read more →

Nikolai Grødum Grønberg er ferdig som trainee hos Sørlandets Europakontor, men han er klar for nye utfordringer og vi er klare for ny trainee! For ett års siden begynte Nikolai Grødum Grønberg som trainee hos oss, en ordningen i regi av Trainee Sør. Normalt er en trainee hos en bedrift i seks måneder før de.. read more →

I over fem år har Bodil Agasøster styrt Brusselkontoret til Sørlandets Europakontor. Denne høsten blir hennes siste, og det er liten tvil om at både samarbeidspartnere og kollegaer vil merke at den driftige vestlendingen forsvinner. – Jeg har hatt det veldig bra her. Det har vært interessant, og det har vært gøy å få jobbe.. read more →

Det er stor interesse i Norge og Agder for hva som skjer etter det, for mange, overraskende resultatet av den rådgivende folkeavstemmingen i Storbritannia om statens forhold til EU den 23. juni i år. Forkjemperne for et Storbritannia utenfor EU vant med 52 prosent. Britene og EU må nå velge hvilken type juridisk og politisk.. read more →

Senior EU-rådgiver hos Sørlandets Europakontor på Norway House i Brussel

Sørlandets Europakontor har utlyst offentlig anbudskonkurranse på senior EU-rådgiver til Brussel-kontoret, se utlysning på Doffin. Fristen for å melde seg som kandidat er 27 juni kl 12, hvor 3-5 av kandidatene vil inviteres til å gi tilbud. Senior EU-rådgiveren vil konkret få en nøkkelposisjon ved å assistere daglig leder i de daglige gjøremål og tjenester.. read more →

Kristiansand kommune er blant kommunene som deltar i flest EU-prosjekter. Det kommer frem i en studie utført av Norsk institutt for by-og regionforskning (NIBR) på oppdrag for KS, at Kristiansand kommune ligger på 4.plass bak Oslo, Stavanger og Trondheim når det gjelder deltagelse i EU-programmer. De største kommunene viser seg å være de mest aktive. Du.. read more →

President i Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, fokuserte på EUs nye plan for flyktingkvoter blant medlemslandene da han ga sin State of the Union-tale 9. september. Flyktningsituasjonen i Europa er også tema når Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen kommer på sitt første ministerbesøk til Brussel. Onsdag 9. september holdt Jean-Claude Juncker, president i Europakommisjonen, sin første State.. read more →