Enda en gang arrangerte Sørlandets Europakontor Etterseminar for Agderkonferansen, og interessen for å få det med seg var ikke mindre dette året da over 100 mennesker møtte opp for å høre om hva som kan være regionens neste store mål, og hvordan realisere dette. Administrerende direktør for Sørlandets Europakontor ønsket alle hjertelig velkommen til Etterseminaret.. read more →

Horizon South Norway-nettverket og Forskningsrådet samarbeidet om organisering og gjennomføring av arrangementet «Kan naboen få låne hjernen din?» som ble avholdt onsdag 15. august under Arendalsuka 2018. Arrangementet var en introduksjon til temaet «citizen science», kjent som blant annet grasrotforskning på norsk. Horizon South Norway vil videreføre tematikken og konseptet i tiden fremover. «Kan naboen få låne.. read more →

I midten av april gikk konferansen EARMA 2018 av stabelen i Brussel. Hilde Inntjore, seniorrådgiver ved Universitetet i Agder, var tilstede på vegne av det regionale EU-nettverket Horizon South Norway. Inntjore presenterte en poster på vegne av nettverket. – Temaet var hvordan vi kan drive med systematisk mobilisering mot EU og Horizon 2020-prosjekter i en.. read more →

Forskningsrådet tilbyr nå både e-lærings- og klasseromskurs samt konsulenthjelp til idéutvikling og søknadsgjennomgang for å hjelpe norske søkermiljøer å bli bedre i å søke på Horisont 2020-midler.  «The path to excellence» er forskningsrådets satsing på å bedre norske søkermijøer innenfor Horisont 2020. Per i dag finnes det tre e-læringskurs og utover høsten kommer det flere.. read more →

Med stinn brakke på Agderkonferansens etterseminar fikk vi se nærmere på hvordan grønne løsninger for smarte byer og lokalsamfunn kan gjennomføres.  Det er en ting å snakke om det, det er en helt annen å gjennomføre det. Tore Andre Sines, i Nasjonalt program for leverandørutvikling, presenterte Horisont 2020-prosjektet Triangulum – som er et levende eksempel.. read more →

Det regionale EU-nettverket Horizon South Norway hadde oppstart 1. september. Allerede ser prosjektkoordinator Karsten Aust at nettverket skaper nytte for regionale aktører. – I samarbeid med våre initiativtakere har vi oppnådd mye på kort tid. Vi har presentert nettverket i en rekke ulike forum, skapt flere nasjonale og internasjonale partnerskap, utviklet regionale forskningsallianser, som skal.. read more →

Med støtte fra Forskningsrådet skal et nytt EU-nettverk etableres i regionen. Dermed står et bredt og tverrsektorielt samarbeid på startstreken. Nettverket Horizon South Norway skal styrke Agders næringsliv, offentlig sektor og FoU-institusjoners deltakelse i Horisont 2020—og det er åpent for alle. Sørlandet har flere aktører som satser på Horisont 2020. Det har likevel vært lite.. read more →