Mocean Energy er en SMB med ambisjoner om å designe, produsere og selge maskiner som generer energi fra bølger, såkalte WECer. Bedriften er på utkikk etter partnere innen offshore teknologi som kan hjelpe å få produktet deres ut på markedet gjennom investeringer og assistanse innen offshore prosjektering, konstruksjon og drift. «Konkurransefordelen ligger i vår underliggende.. read more →

Nye utlysninger i Horisont 2020 5. oktober 2018 holdt Europakommisjonen en informasjonsdag vedrørende åpne utlysninger som omhandler smarte energisystem med deadline i første og andre kvartal 2019. Formålet med slike informasjonsdager er å presentere nye utlysninger, gi informasjon om søknads- og evalueringsprosessen, samt tips til hvordan aktører kan skrive gode søknader. Det blir også lagt.. read more →

 1. Hva er European Week of Regions and Cities? European Week of Regions and Cities (EWRC) kan i mange tilfeller sammenliknes med vår egen «Arendalsuka». EWRC er et årlig firedagers arrangement i Brussel hvor regioner og byer viser frem sin evne til å skape vekst og arbeidsplasser, samt implementere europeisk lovgivning på en samordnet måte… read more →

Rådgiver Trond Kristiansen fra Vest-Agder Fylkeskommune sa forholdene i Agder legger til rette for digitalisering drevet av fornybar energi, men at det er en jobb å gjøre i distriktene. Hvordan kan man digitalisere rurale områder for å gi like muligheter for utvikling? Det var tema da Sørlandets Europakontor var med på å arrangere en paneldebatt.. read more →

Byer og regioner sine sentrale funksjoner vil kunne bli satt under press av kriser eller langvarige utfordringer. Nå ønsker regioner å stå sammen for å planlegge for det uforutsette. – Detroit er selve eksempelet på en by som var lite motstandsdyktig. Den hadde nesten utelukkende blitt bygget opp rundt bilindustrien, og da den forsvant, kollapset nesten.. read more →

Lars Petter Maltby fra Eyde-klyngen var en av talerne under workshopen.

Onsdag 12. oktober var rundt 80 mennesker samlet for å delta på en workshop om sirkulær økonomi under ”European Week of Regions and Cities”. Sørlandets Europakontor var med som arrangør, og benyttet anledningen til å vise frem Eyde-klyngen som er en av regionens flinke aktører på området. – Vi vil fortelle at det vi driver.. read more →

– Det er en anerkjennelse å komme gjennom nåløyet og få søknaden godkjent, forteller partner og administrerende direktør i Otechos, Tor Arne Hauge. Tvedestrandsbedriften Otechos Technology Group har fått støtte til fase 1 i mesterligaen for innovative små og mellomstore bedrifter – SMB-instrumentet. Sørlandets Europakontor bidro aktivt til søknaden, som ble én av to norske søknader.. read more →

Sørlandets Europakontor har sammen med Universitetet i Agder arrangert et foredrag om EUs energipolitikk og samarbeid med Norge. EUs ambassadør til Norge, Helen Campbell, var blant dem som deltok på foredraget og den påfølgende paneldebatten.  Sammen med Ragnar Semundseth fra Olje- og energidepartementet og Jan Pedersen fra Agder Energi, belyste Helen Campbell samarbeidet mellom unionen.. read more →

Aust-Agder fylkeskommune deltar som norsk partner i Interreg-prosjektet Green Building A-Z, som ledes av Ålborg kommune. Prosjektet var ett av seks som Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak godkjente 2. juni. Green Building A-Z skal se til at kommuner og virksomheter har de verktøy, metoder og kompetanser de trenger for å gjennomføre energieffektiviserende tiltak i offentlig infrastruktur. Prosjektets mål skal.. read more →

15 kilometer nord for Gøteborg har det vokst frem et grønt nabolag med bærekraftige husholdninger. Green Village består av boenheter driftet av fornybare energikilder, og har oppnådd den høyeste svenske sertifiseringen for miljøbygg.  Nabolaget består av åtte leilighetskomplekser og 21 rekkehus klargjort med utstyr for sol-, vind- og geotermisk energi. Rekkehusenes vannforsyning varmes gjennom solpanel,.. read more →