31.mai 2017 vedtok Europakommisjonen Mobilitetspakke 1, et omfattende sett med tiltak for å møte viktige utfordringer som berører europeisk transport og mobilitet. Noen av fordelene med mobilitetspakken er at den forbedrer arbeidsforholdene i veitransportsektoren betydelig. Sosiale bestemmelser om kjøretider og hvileforhold for sjåfører har vært gjeldende siden 20. august 2020. I tillegg vedtok Parlamentet og.. read more →

Sørlandets Europakontor hadde, sammen med andre norske regionskontor, møte med statssekretær John Ragnar Aarseth fra Samferdselsdepartementet (nå påtroppende generalsekretær i Høyre) og andre representanter 10. desember. Sørlandets Europakontor var representert ved Bodil Agasøster, leder ved Europakontoret i Brussel, som la vekt på behovet for investeringer i jernbaneskinner helt til ferjeterminalen på Kristiansand Havn. Handel i.. read more →

12-15 oktober ble Open Days avholdt i Brussel for trettende gang, og over 5500 deltakere fra hele Europa deltok på debatter og seminarer. Under Open Days får regioner i Europa muligheten til å diskutere dagsaktuelle temaer, vise hva de jobber med, og dele eksempler på suksessfulle initiativer for å utvikle regionen. Blant arrangementene Sørlandets Europakontor.. read more →

Les rapporten til samferdselsråden ved den norske EU-delegasjonen i Brussels til Samferdselsdepartementet om det som rører seg i EU innen samferdselsområdet for mai her. Samferdselsnytt nr. 3 2015 omtaler bl.a.: – Europaparlamentets arbeid med innspill til hvitboken for transport – Veiprising – Europakommisjonens nye digitale strategi. Hvitboken for transport Europaparlamentet (EP) forbereder sin midtveidsrapport om.. read more →

I begynnelsen av november ble konferansen «Small and medium sized ports as hubs for smart growth and sustainable connectivity» avholdt i Brugge, Belgia. Her deltok Jon Halvard Eide fra Vest-Agder fylkeskommune, som blant annet holdt et innlegg om fremtidige muligheter for havner i TEN-T-nettverket på vegne av Nordsjøkommisjonens transportgruppe. Konferansen ble arrangert av havneklyngen PAC2.. read more →

Fra mandag 11 august og helt frem til lørdag 16 august var hele Arendal fylt med engasjerte, interesserte og nysgjerrige mennesker som ønsket å høre topp-politikere og andre næringslivstopper snakke og debattere om dagsaktuelle temaer og problemstillinger. Her var også Sørlandets Europakontor og det er ingen tvil om at Arendal igjen har gjennomført en ny.. read more →

Om akkurat en uke braker det løs i Arendal. Arendalsuka; «den politiske møteplass» har nå for 3. gang satt sammen en strålende program for alle som er interessert i samfunnsliv og politikk. 2012 var året da Per Høiby og Kai Kryger Henriksen fant ut at det var på tide å samle sentrale personer fra politikk,.. read more →

Regionskontorene i Brussel får en gang i måneden forespørsel om å sende inn sine tanker om hva som rører seg av viktighet i Brussel, EUs hovedstad. I juli var det Sørlandets Europakontor, med leder av Brussel-kontoret Bodil Agasøster som sto for tur. Hun valgte å legge vekt på innovasjon og offentlige innkjøp. Dette er tema som.. read more →

Bærekraftig energi er en nøkkeloverskriftene som preger arbeidet med utvikling og promotering av Smarte Byer. Nå i juli ble det avholdt en konferanse i Brussel, nettopp for å se hvor Europa er på vei når det gjelder bærekraftig og ren energi. Les mer her.    Domonique Ristori, Generaldirektoratet for Energi, sier at «Europa trenger å.. read more →

Tidligere i juli 2014 la EU, ved Horisont 2020, frem nye prosjektutlysninger for å fremme innovasjon og de nye partnerskapsmodellene som skal samle alle sektorer for jobbe mot et felles resultat. Denne første runden vil adressere forbedret livskvalitet og samtidig øke Europeisk industri mot det internasjonale markedet. Prosjektutlysningene har god tematisk spredning, men det de.. read more →