Sørlandets Europakontor fungerte som prosessleder og kjørte hackathon under CoCoCo (Cold Cost Collective) nettverksmøtet i Arendal 27-28 mars, hvor Arendal kommune var vertskap. Samarbeidsprosjekter innen kultur og destinasjonsutvikling var tematikken under Sørlandets Europakontors hackaton. Totalt 4 prosjektidéer ble utviklet, hvor deltakerne i etterkant skal videreutvikle disse til samarbeidsprosjekter. På møtets første dag fikk deltakerne fra.. read more →

Fredag 9. mars var Kulturrådet i Kristiansand for å informere om EU-programmet Kreativt Europa. Flere aktører innenfor kulturfeltet fikk en gjennomgang av programmet, og mulighet til å få tilbakemelding på egne ideer. – Vi gjør dette fordi vi ønsker å mobilisere, og få flere søkere fra Agder-regionen, forteller Thea Breivik, seniorrådgiver ved Kulturrådet. Det er.. read more →

I 2018 setter EU søkelyset på kulturarv. Hva skjer og hva betyr dette for norske kulturaktører? I forbindelse med EUs kulturarvår i 2018 settes det et ekstra søkelys mot den europeiske kulturarven. Kreativt Europa er EU sitt program for de kulturelle og kreative sektorene. Fra 2014 – 2020 har programmet et budsjett på 1.46 milliarder.. read more →

Kreativt Europa er EUs program for de kulturelle og kreative sektorene. Programmet gir norske aktører innen TV, film, kunst og kultur mulighet til å samarbeide på internasjonale kulturprosjekter. Både Universitet i Agder og Bokbyen forlag i Tvedestrand er for tiden aktive i hvert sitt Kreativt Europa-prosjekt. Kreativt Europa har et budsjett på 1,46 milliarder euro.. read more →

Culture for cities & regions er et EU-finansiert prosjekt med fokus på urban og regional utvikling basert på kultur. Prosjektet har nå en utlysning for byer og regioner som ønsker å delta på en eller flere av de fem studieturene som finner sted mellom april og juni 2016. Studieturene går til Antwerp, Aarhus, Barcelona, Regensburg og Vilnius… read more →

Kunstgalleriet arteriet i Kristiansand er partner i et portugisisk visuelt kunstprosjekt, Bacalhau – Experimental Tapestry, om eksperimentell billedvev for barn. Prosjektet medfinansieres av EØS-midlene (2015-2016). Nærmere bestemt programmet “Cultural Footprint | Early Steps”, som implementeres av General Directorate of Arts (DGArtes) i Portugal i samarbeid med Kulturrådet. Les om tildelingen her. Programmet finansierer kunstneriske og.. read more →

Ønsker dere å flagge deres by, eller region gjennom et EU-finansiert prosjekt om utvikling gjennom investeringer i kultursektoren? Hvis ja ønsker Eurocities, ERRIN og KEA European Affairs kontakt. Culture for cities & regions er et prosjekt om urban og regional utvikling basert på kultur som ledes av Eurocities med støtte fra EUs Creative Europe-program. Prosjektet er.. read more →

Fra mandag 11 august og helt frem til lørdag 16 august var hele Arendal fylt med engasjerte, interesserte og nysgjerrige mennesker som ønsket å høre topp-politikere og andre næringslivstopper snakke og debattere om dagsaktuelle temaer og problemstillinger. Her var også Sørlandets Europakontor og det er ingen tvil om at Arendal igjen har gjennomført en ny.. read more →

Om akkurat en uke braker det løs i Arendal. Arendalsuka; «den politiske møteplass» har nå for 3. gang satt sammen en strålende program for alle som er interessert i samfunnsliv og politikk. 2012 var året da Per Høiby og Kai Kryger Henriksen fant ut at det var på tide å samle sentrale personer fra politikk,.. read more →

“When we talk about design it’s not just the design of products, but also of services and the use of design in other areas of expertise. Design is a tool for driving innovation and for creating jobs, among other things.” I september skal ERRIN sette fokus på design og økonomisk vekst i Brussel, EU design Days.. read more →