Byer og regioner sine sentrale funksjoner vil kunne bli satt under press av kriser eller langvarige utfordringer. Nå ønsker regioner å stå sammen for å planlegge for det uforutsette. – Detroit er selve eksempelet på en by som var lite motstandsdyktig. Den hadde nesten utelukkende blitt bygget opp rundt bilindustrien, og da den forsvant, kollapset nesten.. read more →

Folk samlet seg i lytterom for å få med seg de nyeste utlysningene i Horisont 2020. Foto: Geir Christian Johannessen

30 milliarder Euro går i Horisont 2020 til forskning og innovasjon. Målsettingen er å skape et konkurranse- og bærekraftig Europa i front av den teknologiske utviklingen. Sørlandets Europakontor deltok på Industrial Innovation Information Days i Brussel 3. og 4. Oktober. Dette er en samling hvor man presenterer nye utlysninger for prosjekter man ønsker å sette.. read more →

Lars Petter Maltby fra Eyde-klyngen var en av talerne under workshopen.

Onsdag 12. oktober var rundt 80 mennesker samlet for å delta på en workshop om sirkulær økonomi under ”European Week of Regions and Cities”. Sørlandets Europakontor var med som arrangør, og benyttet anledningen til å vise frem Eyde-klyngen som er en av regionens flinke aktører på området. – Vi vil fortelle at det vi driver.. read more →

– Det er en anerkjennelse å komme gjennom nåløyet og få søknaden godkjent, forteller partner og administrerende direktør i Otechos, Tor Arne Hauge. Tvedestrandsbedriften Otechos Technology Group har fått støtte til fase 1 i mesterligaen for innovative små og mellomstore bedrifter – SMB-instrumentet. Sørlandets Europakontor bidro aktivt til søknaden, som ble én av to norske søknader.. read more →

Aust-Agder fylkeskommune deltar som norsk partner i Interreg-prosjektet Green Building A-Z, som ledes av Ålborg kommune. Prosjektet var ett av seks som Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak godkjente 2. juni. Green Building A-Z skal se til at kommuner og virksomheter har de verktøy, metoder og kompetanser de trenger for å gjennomføre energieffektiviserende tiltak i offentlig infrastruktur. Prosjektets mål skal.. read more →

I Nord-Nederland stiller lokale myndigheter tomme bygninger gratis til disposisjon for gründervirksomhet. Regionen er preget av at gassindustrien står ovenfor store omstillinger. Derfor legges det vekt på innovasjonsbasert vekst.  I en region med et flertall universiteter og forskningsinstitusjoner og omtrent 65 000 studenter, mange av de knyttet til teknologi og IKT, bærer regionen stort potensial for.. read more →

I forrige uke holdt FOCUS, et Horisont 2020-prosjekt for klynger som jobber for innovasjon i industri, seminar i Brussel om fremtidens teknologier. Kristine Wikander fra GCE NODE/Future Robotics var tilstede for å få nye erfaringer og finne nye mulige samarbeidspartnere. Seminaret ble organisert av NTNU som er koordinator for prosjektet. FOCUS har sitt utspring fra.. read more →

21. januar var det stiftelsesmøte for Smartskog i regi av Herefoss og Vegusdal skogeierlag i Birkenes kommune, og Per Erik Stoveland er valgt som styreleder. Gjennom Smartskog samler man skogseierne i en organisasjon for å bedre forvalte skogen, og sammen finne innovative måter å bruke ressursene på.  I en tid hvor mye av den tradisjonelle.. read more →

Daglig leder Øivind Stenstad ledet en gruppe fra Nikkelverket i Kristiansand som denne uken møtte EU-ambassadør Oda Sletnes og andre kollegaer i EU-delegasjonen i Brussel for å legge fram bedriftens situasjon og be om politisk støtte fra norske styresmakter. Nikkelverket (Glencore) i Kristiansand har, i motsetning til de fleste andre metallprodusenter i Europa, ikke rett.. read more →

Christophe Pinck, ansvarlig for internasjonale relasjoner hos NCE Eyde.

Den 15. oktober organiserte PROSIN Europe i samarbeid med Europakommisjonen en workshop om Impact-delene i Horisont 2020-søknader i Brussel. NCE Eyde deltok deretter på Horisont 2020-infodag innen bærekraftig prosessindustri, sammen med bl.a. Elkem. NCE Eyde er prosjektleder for Europa-nettverket PROSIN Europe, en arena for å fremme forskningsbasert innovasjon i norsk prosessindustri. PROSIN Europe speiler det.. read more →