Regjeringens oppdaterte havstrategi ble lansert 3. juni 2019. Den har fått navnet «blå muligheter», og identifiserer tre satsingsområder som blir stadig viktigere for havpolitikken fremover: digitalisering, utdanning og klima og miljø. Havet vil være en sentral kilde til verdiskaping og arbeidsplasser i fremtiden, og Nordsjøen er et viktig område for Europas blå økonomi. Periscope tar.. read more →

GRESS (GREen Startup Support) prosjektet er tildelt finansiering fra Interreg Europa for å utvikle offentlige satsinger for å stimulere bærekraftige og konkurransedyktige bedrifter innen grønn økonomi. Sørlandets Europakontor utviklet og skrev søknaden til prosjektet, hvor Kristiansand kommune er prosjektleder. Partnere fra Hellas, Polen, Italia og Bulgaria skal i løpet av kort tid starte på det.. read more →

Mocean Energy er en SMB med ambisjoner om å designe, produsere og selge maskiner som generer energi fra bølger, såkalte WECer. Bedriften er på utkikk etter partnere innen offshore teknologi som kan hjelpe å få produktet deres ut på markedet gjennom investeringer og assistanse innen offshore prosjektering, konstruksjon og drift. «Konkurransefordelen ligger i vår underliggende.. read more →

Nye utlysninger i Horisont 2020 5. oktober 2018 holdt Europakommisjonen en informasjonsdag vedrørende åpne utlysninger som omhandler smarte energisystem med deadline i første og andre kvartal 2019. Formålet med slike informasjonsdager er å presentere nye utlysninger, gi informasjon om søknads- og evalueringsprosessen, samt tips til hvordan aktører kan skrive gode søknader. Det blir også lagt.. read more →

Byer og regioner sine sentrale funksjoner vil kunne bli satt under press av kriser eller langvarige utfordringer. Nå ønsker regioner å stå sammen for å planlegge for det uforutsette. – Detroit er selve eksempelet på en by som var lite motstandsdyktig. Den hadde nesten utelukkende blitt bygget opp rundt bilindustrien, og da den forsvant, kollapset nesten.. read more →

Folk samlet seg i lytterom for å få med seg de nyeste utlysningene i Horisont 2020. Foto: Geir Christian Johannessen

30 milliarder Euro går i Horisont 2020 til forskning og innovasjon. Målsettingen er å skape et konkurranse- og bærekraftig Europa i front av den teknologiske utviklingen. Sørlandets Europakontor deltok på Industrial Innovation Information Days i Brussel 3. og 4. Oktober. Dette er en samling hvor man presenterer nye utlysninger for prosjekter man ønsker å sette.. read more →

Lars Petter Maltby fra Eyde-klyngen var en av talerne under workshopen.

Onsdag 12. oktober var rundt 80 mennesker samlet for å delta på en workshop om sirkulær økonomi under ”European Week of Regions and Cities”. Sørlandets Europakontor var med som arrangør, og benyttet anledningen til å vise frem Eyde-klyngen som er en av regionens flinke aktører på området. – Vi vil fortelle at det vi driver.. read more →

– Det er en anerkjennelse å komme gjennom nåløyet og få søknaden godkjent, forteller partner og administrerende direktør i Otechos, Tor Arne Hauge. Tvedestrandsbedriften Otechos Technology Group har fått støtte til fase 1 i mesterligaen for innovative små og mellomstore bedrifter – SMB-instrumentet. Sørlandets Europakontor bidro aktivt til søknaden, som ble én av to norske søknader.. read more →

Aust-Agder fylkeskommune deltar som norsk partner i Interreg-prosjektet Green Building A-Z, som ledes av Ålborg kommune. Prosjektet var ett av seks som Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak godkjente 2. juni. Green Building A-Z skal se til at kommuner og virksomheter har de verktøy, metoder og kompetanser de trenger for å gjennomføre energieffektiviserende tiltak i offentlig infrastruktur. Prosjektets mål skal.. read more →

I Nord-Nederland stiller lokale myndigheter tomme bygninger gratis til disposisjon for gründervirksomhet. Regionen er preget av at gassindustrien står ovenfor store omstillinger. Derfor legges det vekt på innovasjonsbasert vekst.  I en region med et flertall universiteter og forskningsinstitusjoner og omtrent 65 000 studenter, mange av de knyttet til teknologi og IKT, bærer regionen stort potensial for.. read more →