EU har som mål å bli verdensledende innen fornybar energi. EUs Green Deal presenterer ren hydrogen som en kritisk fornybar energikilde for medlemslandene for å oppnå klimanøytralitet innen 2050. Ren hydrogen anses som en trygg energikilde, bærekraftig og konkurransedyktig, og kan representere den neste store energimuligheten i kombinasjon med akselererende offshore vindutplassering. Det globale markedet anslås.. read more →

Bedre tilgang til risikokapital og økte miljøkrav i offentlige innkjøp må til for å styrke grønne satsinger i næringslivet. Det viser en undersøkelse gjort blant oppstartsselskaper og mellomstore bedrifter i Kristiansand. Spørreundersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med Interreg-prosjektet Green Start-Up Support (GRESS). Prosjektet ledes av Kristiansand kommune og er et samarbeid mellom fem europeiske byer. Sørlandets.. read more →

Hvordan kan Agder bli en bærekraftig og attraktiv region? Regionplan Agder setter ut mål om å bli et attraktivt lavutslippsamfunn med gode levekår, men hvordan skal vi oppnå dette? Det skjer mye spennende rundt om i Europa, og her finnes det gode muligheter for å lære av hva andre har gjort for å slippe å bruke.. read more →

Sørlandets Europakontor har, på vegne av Periscope, gjennomført en bedriftsundersøkelse i Nordsjøregionen. Av 107 respondenter var 21% norske bedrifter. Målet var å få en bedre forståelse av deres innovasjonsstrategier, samt identifisere hvilke behov bedriftene har for å lykkes med blå næringsutvikling og innovasjon. Resultatene fra undersøkelsen viser at bedriftene i Nordsjøregionen er svært involverte i innovasjonsprosesser. Hele.. read more →

Det er ventet at den blå økonomien vil vokse dobbelt så raskt som resten av den globale økonomien innen 2030, og er derfor et viktig satsingsområde. Den blå økonomien inkluderer økonomiske aktiviteter knyttet til hav, sjø og kyst. Den spenner fra selskaper i det marine miljøet til landbaserte virksomheter som produserer varer eller tjenester som bidrar.. read more →

Gjennom Periscope-prosjektet har Sørlandets Europakontor, sammen med prosjektpartnerne, tatt initiativ til å etablere Ocean Digital Innovation Hub network (ODIN). Europakommisjonen ønsker å fremme et nettverk av «Digital Innovation Hubs» (DIH) for å skape synergier og utvide mulighetene for bedrifter da bare 1 av 5 små og mellomstore bedrifter har utnyttet mulighetene som ligger i å.. read more →

Hvordan kan kunstig intelligens benyttes til å forutse kommende kriser og konflikter knyttet til klimaendringer? Ved å simulere samfunn kan man gi beslutningstakere bedre forutsetninger for å utforme politikk. Sammen med et team av internasjonale tverrfaglige forskere har sørlandsbedriften Prospectus Solutions, med utspring i UiA, utviklet et simuleringsverktøy basert på «Multi-Agent Artificial Intelligence». Simuleringsverktøyet kan.. read more →

Europas største offentlige arrangement om regional utvikling tok for seg tre temaer – Et grønnere Europa, et Europa nærmere innbyggerne og EUs fremtid og rollen til byer og regioner.   Den 17. utgaven av European Week of Regions and Cities gikk av stabelen 7.-10 oktober i Brussel. Med over 9000 deltakere er EUs regionsuke et viktig samlingspunkt for europeisk by-og regionpolitikk. Målet er å skape en arena hvor aktører.. read more →

Kreativt ideverksted, Apotekergården, 23.9.2019

I samarbeid med Grimstad kommune, Grimstad Min By og Næringsforeningen i Grimstad, har Sørlandets Europakontor gjennomført et kreativt idéverksted. 28 representanter fra næringsliv, offentlig sektor, akademia, studenter og frivillige organisasjoner har sammen utforsket og generert djerve idéer for å nå målet om at Grimstad innen 2025 kan bli ledende på kulturopplevelser, som tiltrekker lokalbefolkning og turister fra hele.. read more →

Sørlandets Europakontor har avholdt to seminarer om finansieringsmuligheter for bedrifter innenfor offshore teknologi og IKT, med deltakere på beslutningstakernivå fra flere store og mindre bedrifter i regionen. De identifiserte utlysningene har sammenlagt 700 millioner kroner tilgjengelig i sine budsjetter. Under de to vellykkede seminarene som ble avhold i Kristiansand og Arendal 5. og 6. september har.. read more →