Onsdag 14 November 2018 kom Storbritannia og EU til enighet om en avtale som fastsetter vilkårene for Brexit, og sikrer at dette skjer på en ryddig måte og gir juridisk sikkerhet når traktatene og EU-regelverket ikke lenger gjelder for Storbritannia. Avtalen er ikke endelig godkjent, og skal behandles av EU Rådet, Parlamentet i Storbritannia og.. read more →

 1. Hva er European Week of Regions and Cities? European Week of Regions and Cities (EWRC) kan i mange tilfeller sammenliknes med vår egen «Arendalsuka». EWRC er et årlig firedagers arrangement i Brussel hvor regioner og byer viser frem sin evne til å skape vekst og arbeidsplasser, samt implementere europeisk lovgivning på en samordnet måte… read more →

Europakommisjonen foreslår at Horizon Europe blir navnet på EUs neste rammeprogram. 2. mai ble også kommisjonens forslag til budsjett lagt frem. Hvordan ser Horizon Europe foreløpig ut til å bli, dersom kommisjonen får det som de vil? EUs pågående forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 etterfølges av et nytt i 2020. Det forventes at etterfølgeren får.. read more →

Folk samlet seg i lytterom for å få med seg de nyeste utlysningene i Horisont 2020. Foto: Geir Christian Johannessen

30 milliarder Euro går i Horisont 2020 til forskning og innovasjon. Målsettingen er å skape et konkurranse- og bærekraftig Europa i front av den teknologiske utviklingen. Sørlandets Europakontor deltok på Industrial Innovation Information Days i Brussel 3. og 4. Oktober. Dette er en samling hvor man presenterer nye utlysninger for prosjekter man ønsker å sette.. read more →

7. juni lanserte Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker opprettelsen av European Defense Fund, EUs felles forsvarsfond. Fondets formål er å bidra til at forsvarsmidlene brukes mer effektivt, samt unngå duplisering av innkjøp. Videre er skal det koordinere og supplere nasjonale forsvarsinvesteringer, i tillegg til å komplementere forsvarssamarbeidet i NATO. Forsvarsfondets to hovedprioriteringer: Forskning EU vil for første gang.. read more →

Det er stor interesse i Norge og Agder for hva som skjer etter det, for mange, overraskende resultatet av den rådgivende folkeavstemmingen i Storbritannia om statens forhold til EU den 23. juni i år. Forkjemperne for et Storbritannia utenfor EU vant med 52 prosent. Britene og EU må nå velge hvilken type juridisk og politisk.. read more →

2. desember ble forslaget til Europakommisjonens nye politikk for sirkulærøkonomi lagt frem. Målet er å gjøre Europa mer miljøvennlig og ressurseffektiv, samtidig som den skal skape nye arbeidsplasser og utvikle nye konkurransefortrinn innenfor ren produksjon og resirkulering. Daniel Crespo fra DG Environment sa at dette både er helt nødvendig for en bærekraftig framtid, samtidig som.. read more →

Jean-Claude Juncker og Frans Timmermann vil få gjort mer ved å fokusere på færre felt (Foto: Europaparlamentet)

I sitt arbeidsprogram for 2016 appellerer Europakommisjonen til EUs lovgivende organer om å prioritere de viktigste sakene i lovgivningsarbeidet tungt: EUs anseelse blant borgere avhenger av resultater innen samfunnsutfordringer som arbeidskraftmobilitet og grenseforvaltning. Arbeidsprogrammet ble offentliggjort den 27. oktober av Europakommisjonens første visepresident Frans Timmermann under mottoet “No time for business as usual”. Programmet med.. read more →

Denne uken ble det andre toårs-programmet for Horisont 2020 publisert. 16 milliarder Euro er satt av til finansiering og støtte til forsking og innovasjon i perioden 2016-17. Alle utlysningene finner du på Horisont 2020 sin brukerportal. Blant hovedområdene i dette programmet er flere jobber, investeringer og økt vekst. I arbeidsprogrammet er det derfor satt av.. read more →

Illustrasjon: Europakommisjonen

Den 18. september fant den generelle infodagen innen Horisont 2020-programmet for helse, “Health, Demographic Change and Wellbeing” sted. Fristene for 2016-2017-utlysningene er nå publisert. Det kan fortsatt bli mindre endringer. Den endelige versjonen av Horisont 2020-arbeidsprogrammene for 2016-2017 ventes å foreligge medio oktober. En rekke uoffisielle versjoner har sirkulert siden i vår, og siste utkast.. read more →