Sørlandets Europakontor AS er et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet, for å bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til Agder. Med kontorer i Kristiansand og Brussel, bidrar organisasjonen til informasjon og kompetanse om EU/EØS saker, støtter utvikling og gjennomføring av innovative europeiske prosjekter med deltakere fra regionen, samt hjelper aktører på Sørlandet til å finne.. read more →

Sørlandets Europakontor AS er et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet, for å bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til Agder. Med kontorer i Kristiansand og Brussel, bidrar organisasjonen til informasjon og kompetanse om EU/EØS saker, støtter utvikling og gjennomføring av innovative europeiske prosjekter med deltakere fra regionen, samt hjelper aktører på Sørlandet til å finne.. read more →

KS Agders årlige ordførersamling ble i 2018 lagt til Brussel. 29 representanter fra Agderkommunene, fylkeskommunene og KS Agder kom til Brussel for å fordype seg i EU tematikk. Foruten deltakelse på Lynkurs for folkevalgte 12. og 13. september sammen med sammen med ordførere fra resten av Norge, ble det avholdt møter med Sørlandets Europakontor og.. read more →

En engasjert gruppe ordførere og rådmenn fra Østre Agder var i Brussel torsdag og fredag for å høre mer om mulighetene som finnes i Brussel og Europa. Agendaen for de to dagene har vært tettpakket med foredrag hos EFTA Surveillance Authority (ESA), Agder Energi og på Norway House. Besøket hos ESA gav de besøkende god.. read more →

Anne Bergit Jørgensen har de siste fire ukene vært hospitant hos Sørlandets Europakontor i Brussel. Dette er en ordning vi tilbyr våre eiere og deres ansatte. Kontoret i Brussel har i denne perioden stilt med kontor til Jørgensen. EU-konsulent Kristine Lunde-Tellefsen som har delt kontor med Anne Bergit disse ukene synes dette er en fin.. read more →

1. februar begynner Kristine Lunde-Tellefsen som EU-konsulent ved vårt kontor i Brussel. Grimstadværingen kommer rett fra stillingen som landansvarlig i EFTA. – Jeg gleder meg til å ta fatt på nye utfordringer.  Kristine Lunde-Tellefsen har solid internasjonal erfaring, med bachelor og master fra franske Sciences Po i Paris. I studieløpet hadde Kristine et år hvor hun var praktikant.. read more →

Vi søker dyktig EU-konsulent til kontoret i Brussel. Sørlandets Europakontor AS opererer som et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet, for å bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til regionens aktører. Med kontorer på Sørlandets Kunnskapspark i Kristiansand og Norway House i Brussel, bidrar organisasjonen til informasjon og kompetanse om EU/EØS.. read more →

Formannskapet i Arendal var fornøyd med det faglige innholdet i presentasjonene som ble holdt under EØS-kurset forrige uke. Foto: Robert Cornels Nordli

Torsdag og fredag (8.-9.- september) arrangerte Sørlandets Europakontor lynkurs om EØS og EU sammen med KS og de øvrige norske regionkontorene i Brussel. 24 personer fra Agder deltok, og blant disse var 10 politikere fra Arendal kommunes formannskap. – Dette var svært nyttig for oss lokalpolitikere. Folk var veldig fornøyd, og vi fikk faglig påfyll,.. read more →

Aktivitetsrapporten til Sørlandets Europakontor for 2015 er ute, og konklusjonen er at innsats gir effekt.  Et viktig aspekt ved vårt virke er EU-prosjekter, hvor vi formidler kunnskap, kompetanse og informasjon om aktuelle prosjekter, partnere og utlysninger, og bistår med søknadsutforming og forhandling. I 2015 har Sørlandets Europakontor bidratt til å vinne tre EU-prosjekter for lokale aktører,.. read more →

Sørlandets Europakontor AS bidrar til at Agder-fylkene i større grad utnytter mulighetene i Europa. Kontoret opererer som et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet som skal bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til Agders profesjonelle aktører. Med kontorer i Kristiansand (N) og Brussel (BE), bidrar Sørlandets Europakontor til informasjon og kompetanse om.. read more →