Sørlandets Europakontor, sammen med Periscope-partnere, arrangerte Periscope Forum onsdag 16. juni. Årets utgave av Perisocpe Forum ble, som det meste, arrangert digitalt. Parisavtalen og EUs Green Deal peker på nødvendigheten med en rask omstilling og overgang til fornybar og mer bærekraftig energi for å nå målene om netto nullutslipp innen 2050. Hydrogen og havvind er sentrale.. read more →

Gjennom Periscope-prosjektet har Sørlandets Europakontor, sammen med prosjektpartnerne, tatt initiativ til å etablere Ocean Digital Innovation Hub network (ODIN). Europakommisjonen ønsker å fremme et nettverk av «Digital Innovation Hubs» (DIH) for å skape synergier og utvide mulighetene for bedrifter da bare 1 av 5 små og mellomstore bedrifter har utnyttet mulighetene som ligger i å.. read more →

Sørlandets Europakontor har avholdt to seminarer om finansieringsmuligheter for bedrifter innenfor offshore teknologi og IKT, med deltakere på beslutningstakernivå fra flere store og mindre bedrifter i regionen. De identifiserte utlysningene har sammenlagt 700 millioner kroner tilgjengelig i sine budsjetter. Under de to vellykkede seminarene som ble avhold i Kristiansand og Arendal 5. og 6. september har.. read more →

Mocean Energy er en SMB med ambisjoner om å designe, produsere og selge maskiner som generer energi fra bølger, såkalte WECer. Bedriften er på utkikk etter partnere innen offshore teknologi som kan hjelpe å få produktet deres ut på markedet gjennom investeringer og assistanse innen offshore prosjektering, konstruksjon og drift. «Konkurransefordelen ligger i vår underliggende.. read more →

Folk samlet seg i lytterom for å få med seg de nyeste utlysningene i Horisont 2020. Foto: Geir Christian Johannessen

30 milliarder Euro går i Horisont 2020 til forskning og innovasjon. Målsettingen er å skape et konkurranse- og bærekraftig Europa i front av den teknologiske utviklingen. Sørlandets Europakontor deltok på Industrial Innovation Information Days i Brussel 3. og 4. Oktober. Dette er en samling hvor man presenterer nye utlysninger for prosjekter man ønsker å sette.. read more →

– Det er en anerkjennelse å komme gjennom nåløyet og få søknaden godkjent, forteller partner og administrerende direktør i Otechos, Tor Arne Hauge. Tvedestrandsbedriften Otechos Technology Group har fått støtte til fase 1 i mesterligaen for innovative små og mellomstore bedrifter – SMB-instrumentet. Sørlandets Europakontor bidro aktivt til søknaden, som ble én av to norske søknader.. read more →

Under Gründeruka holdt Sørlandets Europakontor to foredrag om SMB-instrumentet, som er en ny finansieringsmulighet for små- og mellomstore bedrifter (SMB) i Horisont 2020.  Både i Arendal og Kristiansand fikk fremmøtte tilbud om å konkurrere i en europeisk mesterskapsliga for innovasjoner. Finansieringsordningen, som ligger under EUs program for forskning og utvikling, skal bidra til at innovative.. read more →

12-15 oktober ble Open Days holdt for trettende gang i Brussel, og over 5500 deltakere fra hele Europa deltok på debatter og seminarer. Under Open Days får regioner i Europa muligheten til å diskutere dagsaktuelle temaer, vise hva de jobber med, og dele eksempler på suksessfulle initiativer for å utvikle regionen. Sørlandets Europakontor var med.. read more →

Innovasjon Norge og Enterprise Europe Network inviterer til søknadsskrivekurs for små og mellomstore bedrifter (SMB) med internasjonale ambisjoner. Kurset er praktisk rettet og legger vekt på innhold og kriterier for å skrive en god søknad til EU-finansieringsordningen «SMB-instrumentet» under Horisont 2020. Arrangementet finner sted på Gardemoen, den 16. september, og er rettet mot små og.. read more →