Rådgiver Trond Kristiansen fra Vest-Agder Fylkeskommune sa forholdene i Agder legger til rette for digitalisering drevet av fornybar energi, men at det er en jobb å gjøre i distriktene. Hvordan kan man digitalisere rurale områder for å gi like muligheter for utvikling? Det var tema da Sørlandets Europakontor var med på å arrangere en paneldebatt.. read more →

Bilde: GCE Node

Marit Dolmen, forsknings-, utviklings- og innovasjonsleder i GCE Node, mener Periscope er et viktig innovasjonsprosjekt for Node og Agder. I februar ble den endelig Periscope-søknaden levert til Interreg Nordsjø. Går prosjektet gjennom kan det bety en ny æra for marine og maritime næringer i Nordsjø-regionen. Prosjektet har som mål å etablere et innovasjonsøkosystem for å.. read more →

Foto: Kirsti Brekke (UiB). Fra venstre: Forskningsdirektør Heidi Anette Espedal, Brusselkontorleder Kristof Vlaeminck, Prof. Hans Tore Rapp, Viserektor Anne Lise Fimreite, Prof. Roger Strand og kommunikasjonsdirektør Ingar Myking.

Universitetet i Bergen (UiB) lykkes svært godt i Horisont 2020 innen forskning på områder som miljø, arktis og havforskning. På en konferanse i Brussel i regi av universitet og NTNU ble et av prosjektene, SPONGES, presentert. Til grunn for suksessen ligger en bred satsing på mobilisering av og skreddersydd støtte til dyktige forskere. Den 3… read more →

– Det er en anerkjennelse å komme gjennom nåløyet og få søknaden godkjent, forteller partner og administrerende direktør i Otechos, Tor Arne Hauge. Tvedestrandsbedriften Otechos Technology Group har fått støtte til fase 1 i mesterligaen for innovative små og mellomstore bedrifter – SMB-instrumentet. Sørlandets Europakontor bidro aktivt til søknaden, som ble én av to norske søknader.. read more →

Aust- og Vest-Agder har blitt tildelt status som ”reference site”, referanseregion, med tre av fire mulige stjerner. Det betyr at regionen ligger på Europa-toppen i innovativ tilnærming til aktiv og sunn aldring. Prosjektleder for søknaden om status er Universitetet i Agders senter for eHelse og omsorgsteknologi, med partnere i Sørlandet sykehus HF, Aust-Agder fylkeskommune, Vest-Agder.. read more →

I Nord-Nederland stiller lokale myndigheter tomme bygninger gratis til disposisjon for gründervirksomhet. Regionen er preget av at gassindustrien står ovenfor store omstillinger. Derfor legges det vekt på innovasjonsbasert vekst.  I en region med et flertall universiteter og forskningsinstitusjoner og omtrent 65 000 studenter, mange av de knyttet til teknologi og IKT, bærer regionen stort potensial for.. read more →

Skoleledere fra VGS i Vest-Agder deltok på KS’ konferanse Globale Trender: utdanning 2030 i Brussel 10.-11. mars. På agendaen sto tema som samfunnsutfordringer og utdanningssektoren og framtidens kompetansebehov. Det var en inspirert og sammenveiset gruppe som vendte tilbake til Agder-skolen. Jan Telhaug er rektor på Byremo vgs og styremedlem i Sørlandets Europakontor. Da han for.. read more →

Dette året startet COMRADES, et prosjekt som skal finne løsninger på teknologiske utfordringer i krisesituasjoner, sitt arbeid for fullt. Med på laget finner vi CIEM-senteret på UiA som er blant de fremste i verden på denne typen forskning. CIEM har, i tillegg til COMRADES, også fått støtte til to andre store EU-prosjekter, inkludert et hvor de.. read more →

3.-4. desember var det sluttkonferanse for InnoBuild-prosjektet, som tok for seg velferdsteknologi, i Falun. – Prosjektet har lagt rammen for innovativt innkjøp av nytt bygg for omsorgsboliger i Lyngdal, som skal gi mer bærekraftige helse- og omsorgstjenester og mer menneskelig kontakt for våre brukere, sier Maureen Johnsen, enhetsleder for Lyngdal bo- og servicesenter. Lyngdal bo- og.. read more →

Kunstgalleriet arteriet i Kristiansand er partner i et portugisisk visuelt kunstprosjekt, Bacalhau – Experimental Tapestry, om eksperimentell billedvev for barn. Prosjektet medfinansieres av EØS-midlene (2015-2016). Nærmere bestemt programmet “Cultural Footprint | Early Steps”, som implementeres av General Directorate of Arts (DGArtes) i Portugal i samarbeid med Kulturrådet. Les om tildelingen her. Programmet finansierer kunstneriske og.. read more →