Gjennom flere år har Sørlandets Europakontor hatt ulike samarbeid med Pomorskie-regionen i Polen, og er godt kjent med prosjektpartner BISER (Baltic Institute for Regional Affairs). Sørlandets Europakontor fortsetter sitt nære og langsiktige samarbeid med Pomorskie-regionen, nå gjennom et prosjekt finansiert av EØS-midlene, Engage! Engage!-prosjektet skal imøtekomme behovet for å øke innovasjonsevnen til små og mellomstore.. read more →

Youth for Diversity Agder har fått i overkant av 170.000 kr fra Erasmus: Aktiv Ungdom til en ungdomsutveksling mellom Norge og Ungarn. Prosjektet går ut på å identifisere kreative metoder for å bekjempe klimaendringer. Tredje og siste søknadsrunde i 2020 ble avsluttet i november, og totalt 21 prosjekter har fått innvilget støtte fra EU-programmet Erasmus+:.. read more →

Én av ti bedrifter som hentet finansiering fra EUs EIC Accelerator er norske, og dette gjør Norge til nest best i Europa, etter Frankrike. Under forrige runde mottok syv norske bedrifter over 500 millioner kroner fra EIC Accelerator, hvorav 130 millioner gikk til Agder-bedriftene Otechos AS og Innomar AS. EIC Accelerator støtter oppstarts- og små.. read more →

Hvordan kan Agder bli en bærekraftig og attraktiv region? Regionplan Agder setter ut mål om å bli et attraktivt lavutslippsamfunn med gode levekår, men hvordan skal vi oppnå dette? Det skjer mye spennende rundt om i Europa, og her finnes det gode muligheter for å lære av hva andre har gjort for å slippe å bruke.. read more →

F. LeRon Shults, seniorforsker i NORCE og professor ved UiA, har fått tildelt støtte fra EØS-midlene til prosjektet «Simulating Secular Societies». Målet er å finne ut hvilke mekanismer som ligger bak den økende graden av sekularisering i land som Norge og Polen. Stadig flere mennesker som bor i industriland regner seg som ikke-religiøs, og få identifiserer seg med nasjonalistiske,.. read more →

Jose Julio Gonzalez fikk utmerkelsen for sin innsats for norsk og europeisk samfunnssikkerhet og kriseberedskap. Ikke lenge etter kom det melding fra Brussel om at prisvinneren og hans kolleger har vunnet en innovasjonspris for forskningsprosjektet Smart Mature Recilience. Gonzalez etablerte Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) ved Universitetet i Agder. I oktober fikk han Kongens Fortjenestemedalje for fremragende forskning på høyt faglig nivå og hans viktige innsats for samfunnssikkerhet.. read more →

Hvordan kan kunstig intelligens benyttes til å forutse kommende kriser og konflikter knyttet til klimaendringer? Ved å simulere samfunn kan man gi beslutningstakere bedre forutsetninger for å utforme politikk. Sammen med et team av internasjonale tverrfaglige forskere har sørlandsbedriften Prospectus Solutions, med utspring i UiA, utviklet et simuleringsverktøy basert på «Multi-Agent Artificial Intelligence». Simuleringsverktøyet kan.. read more →

Agder har igjen fått tildelt status som 3-stjernes referanseregion innen aktiv og sunn aldring. Regionen gjør det særlig godt innenfor telemedisin og avstandsoppfølging – løsninger som gjør det mulig for eldre å bo hjemme lenger, mens helsepersonell kan følge dem opp uten at de eldre trenger å komme til sykehuset. Sammen med Ragni MacQueen Leifson.. read more →

Regjeringens oppdaterte havstrategi ble lansert 3. juni 2019. Den har fått navnet «blå muligheter», og identifiserer tre satsingsområder som blir stadig viktigere for havpolitikken fremover: digitalisering, utdanning og klima og miljø. Havet vil være en sentral kilde til verdiskaping og arbeidsplasser i fremtiden, og Nordsjøen er et viktig område for Europas blå økonomi. Periscope tar.. read more →

Rådgiver Trond Kristiansen fra Vest-Agder Fylkeskommune sa forholdene i Agder legger til rette for digitalisering drevet av fornybar energi, men at det er en jobb å gjøre i distriktene. Hvordan kan man digitalisere rurale områder for å gi like muligheter for utvikling? Det var tema da Sørlandets Europakontor var med på å arrangere en paneldebatt.. read more →