Hvordan kan Agder bli en bærekraftig og attraktiv region? Regionplan Agder setter ut mål om å bli et attraktivt lavutslippsamfunn med gode levekår, men hvordan skal vi oppnå dette? Det skjer mye spennende rundt om i Europa, og her finnes det gode muligheter for å lære av hva andre har gjort for å slippe å bruke.. read more →

F. LeRon Shults, seniorforsker i NORCE og professor ved UiA, har fått tildelt støtte fra EØS-midlene til prosjektet «Simulating Secular Societies». Målet er å finne ut hvilke mekanismer som ligger bak den økende graden av sekularisering i land som Norge og Polen. Stadig flere mennesker som bor i industriland regner seg som ikke-religiøs, og få identifiserer seg med nasjonalistiske,.. read more →

Jose Julio Gonzalez fikk utmerkelsen for sin innsats for norsk og europeisk samfunnssikkerhet og kriseberedskap. Ikke lenge etter kom det melding fra Brussel om at prisvinneren og hans kolleger har vunnet en innovasjonspris for forskningsprosjektet Smart Mature Recilience. Gonzalez etablerte Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) ved Universitetet i Agder. I oktober fikk han Kongens Fortjenestemedalje for fremragende forskning på høyt faglig nivå og hans viktige innsats for samfunnssikkerhet.. read more →

Hvordan kan kunstig intelligens benyttes til å forutse kommende kriser og konflikter knyttet til klimaendringer? Ved å simulere samfunn kan man gi beslutningstakere bedre forutsetninger for å utforme politikk. Sammen med et team av internasjonale tverrfaglige forskere har sørlandsbedriften Prospectus Solutions, med utspring i UiA, utviklet et simuleringsverktøy basert på «Multi-Agent Artificial Intelligence». Simuleringsverktøyet kan.. read more →

Agder har igjen fått tildelt status som 3-stjernes referanseregion innen aktiv og sunn aldring. Regionen gjør det særlig godt innenfor telemedisin og avstandsoppfølging – løsninger som gjør det mulig for eldre å bo hjemme lenger, mens helsepersonell kan følge dem opp uten at de eldre trenger å komme til sykehuset. Sammen med Ragni MacQueen Leifson.. read more →

Regjeringens oppdaterte havstrategi ble lansert 3. juni 2019. Den har fått navnet «blå muligheter», og identifiserer tre satsingsområder som blir stadig viktigere for havpolitikken fremover: digitalisering, utdanning og klima og miljø. Havet vil være en sentral kilde til verdiskaping og arbeidsplasser i fremtiden, og Nordsjøen er et viktig område for Europas blå økonomi. Periscope tar.. read more →

Rådgiver Trond Kristiansen fra Vest-Agder Fylkeskommune sa forholdene i Agder legger til rette for digitalisering drevet av fornybar energi, men at det er en jobb å gjøre i distriktene. Hvordan kan man digitalisere rurale områder for å gi like muligheter for utvikling? Det var tema da Sørlandets Europakontor var med på å arrangere en paneldebatt.. read more →

Bilde: GCE Node

Marit Dolmen, forsknings-, utviklings- og innovasjonsleder i GCE Node, mener Periscope er et viktig innovasjonsprosjekt for Node og Agder. I februar ble den endelig Periscope-søknaden levert til Interreg Nordsjø. Går prosjektet gjennom kan det bety en ny æra for marine og maritime næringer i Nordsjø-regionen. Prosjektet har som mål å etablere et innovasjonsøkosystem for å.. read more →

Foto: Kirsti Brekke (UiB). Fra venstre: Forskningsdirektør Heidi Anette Espedal, Brusselkontorleder Kristof Vlaeminck, Prof. Hans Tore Rapp, Viserektor Anne Lise Fimreite, Prof. Roger Strand og kommunikasjonsdirektør Ingar Myking.

Universitetet i Bergen (UiB) lykkes svært godt i Horisont 2020 innen forskning på områder som miljø, arktis og havforskning. På en konferanse i Brussel i regi av universitet og NTNU ble et av prosjektene, SPONGES, presentert. Til grunn for suksessen ligger en bred satsing på mobilisering av og skreddersydd støtte til dyktige forskere. Den 3… read more →

– Det er en anerkjennelse å komme gjennom nåløyet og få søknaden godkjent, forteller partner og administrerende direktør i Otechos, Tor Arne Hauge. Tvedestrandsbedriften Otechos Technology Group har fått støtte til fase 1 i mesterligaen for innovative små og mellomstore bedrifter – SMB-instrumentet. Sørlandets Europakontor bidro aktivt til søknaden, som ble én av to norske søknader.. read more →