Janne Anttila fortalte om hvordan de har jobbet med aquaponics i Finland.

Avfall fra fiskeoppdrett blir brukt til å dyrke skalldyr i Skottland, mens Finland forsøker å knytte sammen drivhus og fiskeoppdrett. Fremtiden for havnæringene er sirkulær. – De som utnytter sideproduktene og avfallet på den mest effektive måten vil overleve i framtida, sier Janne Anttila, prosjektleder fra en innovasjonsklynge ved Universitetet i Oulu i Finland. Om.. read more →

Marte Bredesen Drageset er utdannet statsviter. Hun kommer til oss fra et traineeopphold i Vest-Agder fylkeskommune hvor hun deltok i pilotprosjektet Likestilt arbeidsliv. Nå går turen til Brussel og til nye utfordringer. – Det blir spennende å gå fra intenst prosjektutviklingsarbeid i fylkeskommunen, til nye og internasjonale arbeidsoppgaver. I fylkeskommunen jobbet jeg mye med research.. read more →

Norges forskningsråd og Universitetet i Agder har invitert Europa Media Group til Norge for å holde kurs innen prosjektadministrasjon og rapportering. Det er kun åtte plasser igjen. Kurset gir en innføring i hvordan du kan komme godt i gang med et EU-prosjekt, samt at det tar for seg nyttige tips til solid gjennomføring. Kurset holdes mandag 11. september, klokka.. read more →

Sammen med nettverket Horizon South Norway og Norges forskningsråd har vi idag invitert til informasjonsmøte om EØS-midlene på Sørlandet kunnskapspark. Mange møtte opp for å lære om muligheter og erfaringer.  Frank Moe, seniorrådgiver i Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), mener EØS-midlene huser mange muligheter for utdanningssamarbeid. – Mange aspekter er likt EU-programmet Erasmus+. EØS-midlene skal bidra de.. read more →

Forskningsadministrativ avdeling ved Universitetet i Agder har invitert Robert Porter til å holde kurs for å vise hvordan vi skriver profesjonelle og konkurransedyktige søknader til nasjonale og internasjonale utlysninger. Kurset holdes i Kristiansand 27.september og i Grimstad 28. september. Amerikansk ringrev leder kurset Robert Porter har arrangert skrivekurs ved ledende universiteter og medisinske skoler over hele verden. Den tidligere.. read more →

Fem scenarier Presidenten av Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, presenterte følgende fem scenarier for årene frem mot 2025: Fortsette som før: EU fortsetter med å implementere sin nåværende agenda – et integrert indre marked, digital utvikling, bedre koordinering av utenrikspolitikk og tettere forsvarssamarbeid. Grensekontroll og etterretning blir medlemslandenes ansvar. Kun fokus på det indre markedet: EU konsentrerer.. read more →

7. juni lanserte Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker opprettelsen av European Defense Fund, EUs felles forsvarsfond. Fondets formål er å bidra til at forsvarsmidlene brukes mer effektivt, samt unngå duplisering av innkjøp. Videre er skal det koordinere og supplere nasjonale forsvarsinvesteringer, i tillegg til å komplementere forsvarssamarbeidet i NATO. Forsvarsfondets to hovedprioriteringer: Forskning EU vil for første gang.. read more →

Innovasjon Norge, Forskningsrådet, Europakommisjonen og Enterprise Europe Network inviterer til informasjonsdag i Oslo 19.september. Temaene for dagen er blant annet: Avfallshåndtering og resirkulering Behandling av vann og avløpsvann Bioenergi, biodrivstoff og bioplastikk Det vil også fokuseres på forretningsmulighetene og aktuelle utlysninger under EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. På arrangementet vil aktører ha muligheten til.. read more →

Forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN, arrangerer en prosjektutviklingsuke i Brussel fra 20.-24. november. Over disse fem dagene vil det være 8 sesjoner om prosjekutvikling, med følgende temaer: helse, energi og klima, maritimt, IKT samt sikkerhet og beredskap. Aktører oppfordres til å bruke denne prosjektutviklingsuken til å presentere sine prosjektideer. Det gjøres via denne siden. Dette er.. read more →

Påmeldingen til årsmøtet har åpnet- det er gratis og rettet mot både privat og offentlig sektor Den 12. oktober er det årsmåte for EUs Innovation Partnership on Smart Cities and Communities (EIP SCC). Møtet avholdes i Brussel, og presenterer følgende utfordringer: hvordan stimulere til felles investeringer i det voksende smartbymarkedet, til oppskalering av digitale løsninger.. read more →