Ved å utvikle en ny teknologi ønsker mennene bak ECO Trawl AS å gjøre tråling mer effektivt og miljøvennlig. – Jeg har en reketråler som heter ”Havlys”, og fikk en idé om å erstatte de nåværende tråldørene med propeller for å gjøre trålingen mer effektiv. Vi begynte å utforske mulighetene rundt dette, og tenkte at.. read more →

Både administrativ ledelse og styret var med da Stiftelsen Miljøfyrtårn besøke Brussel 6. – 8. juni. Ved ankomst 6.juni bar det direkte til miljøbyen Gent, som har som mål å bli klimanøytral innen 2050. Byen gjør det svært godt når det gjelder lokalmyndigheters miljøstyring, og her møtte Miljøfyrtårn deler av staben til varaordfører Tine Heyse… read more →

Torsdag 7.juni lanserte Europakommisjonen rammeprogrammet ”Horizon Europe”, som skal være deres mest ambisiøse program for forskning og innovasjon noensinne. Horizon Europe er EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, og skal erstatte det nåværende rammeprogrammet Horizon 2020. Horizon Europe går fra 2021 – 2027. Vi har tidligere skrevet om hvordan programmet var forventet å se.. read more →

4. og 5. juni var internasjonal gruppe fra Vest-Agder fylkeskommune på besøk i Brussel. Gruppa hadde et tettpakket program, og ble blant annet oppfordret til å være tidlig på ballen i saker som gjelder Norges forhold til EU. – Vi er fornøyd. Det var et intenst program, og mye å ta inn, konkluderte rådgiver Inga.. read more →

9. mai la utenriksminister Ine Eriksen Søreide frem regjeringens strategi for samarbeidet med EU i årene 2018 – 2021. Ifølge Søreide blir det europeiske samarbeidet stadig viktigere for Norge, og regjeringen trekker frem programmet Interreg i sin nye strategi. Regjeringen ønsker at samarbeidet mellom Norge og EU skal bidra til et trygt, fritt og økonomisk.. read more →

2. mai la presidenten for Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, frem sitt forslag til langtidsbudsjett for EU i perioden 2021 – 2027. Her kom det frem at kommisjonen ønsker å styrke satsingen på EUs programmer for unge, deriblant Erasmus+. I sitt forslag til budsjett har Europakommisjonen valgt ut ulike satsingsområder for EU. De ønsker å satse på.. read more →

Europakommisjonen foreslår at Horizon Europe blir navnet på EUs neste rammeprogram. 2. mai ble også kommisjonens forslag til budsjett lagt frem. Hvordan ser Horizon Europe foreløpig ut til å bli, dersom kommisjonen får det som de vil? EUs pågående forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 etterfølges av et nytt i 2020. Det forventes at etterfølgeren får.. read more →

Conference of Peripheral Maritime Regions (CPRM) har utstedt et dokument angående migrasjon og asyl i EU regioner. Hovedpoenget med dokumentet er å diskutere hvordan regionale administrasjoner i EU kan forbedre den offentlige styringen når det kommer til migrasjons- og asylpolitikk. CPMRs politiske byrå sluttet seg til dette dokumentet 8. mars 2018.  CPMR består av rundt 160 regioner fra.. read more →

I samarbeid med Digin ønsker Sørlandets Europakontor å kartlegge regionale aktørers interesse for mulige innovasjonssamarbeid innenfor det brede feltet IKT. Dette gjelder samarbeid med sentrale aktører, for eksempel gjennom deltakelse i EUs forskningsprogram Horisont 2020 eller andre nasjonale eller internasjonale programmer. For å kartlegge interessen rundt dette, har vi laget en enkel spørreundersøkelse som vi håper.. read more →

Kloden renner over av plastsøppel, og bare i EU kastes det over 26 millioner tonn plastsøppel i året. Dette gjør tematikken svært sentral både i Europa og resten av verden. Hvilke muligheter har vi til å få ned dette tallet? Tirsdag 17. april var Sørlandets Europakontor tilstede da SLORD (Slovak Liaison Office for Research and.. read more →