Kunstig intelligens er et av de mest omtalte temaene innen IT, og har allerede fått stor betydning innenfor en rekke områder. Nettkurset, Elements of AI, skal hjelpe folk å dra nytte av kunstig intelligens. Det er helt klart at kunstig intelligens kommer til å påvirke fremtiden vår, men hvor mange vet egentlig hva det er.. read more →

Kristiansand Katedralskole Gimle får 380 000 NOK gjennom prosjektet InDigSE – Promotion of social entrepreneurship in the youth sector by digital and informal education tools. Prosjektet har mottatt over 1,4 millioner kroner i støtte fra Erasmus+-programmet, og har som mål å engasjere ungdom i sosialt entreprenørskap, som går ut på å utvikle og ta i bruk.. read more →

Jose Julio Gonzalez fikk utmerkelsen for sin innsats for norsk og europeisk samfunnssikkerhet og kriseberedskap. Ikke lenge etter kom det melding fra Brussel om at prisvinneren og hans kolleger har vunnet en innovasjonspris for forskningsprosjektet Smart Mature Recilience. Gonzalez etablerte Senter for integrert krisehåndtering (CIEM) ved Universitetet i Agder. I oktober fikk han Kongens Fortjenestemedalje for fremragende forskning på høyt faglig nivå og hans viktige innsats for samfunnssikkerhet.. read more →

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) har nå åpnet opp for en ny mulighet til å søke prosjektetableringsstøtte for norske virksomheter. Formålet er å bidra til økt norsk deltakelse og gevinst fra Erasmus+ programmet.  SIU lyser ut ca. 1 million kroner til dekning av prosjektetableringskostnader for norske institusjoner, organisasjoner og bedrifter som ønsker å utvikle en prosjektsøknad… read more →

Skoleledere fra VGS i Vest-Agder deltok på KS’ konferanse Globale Trender: utdanning 2030 i Brussel 10.-11. mars. På agendaen sto tema som samfunnsutfordringer og utdanningssektoren og framtidens kompetansebehov. Det var en inspirert og sammenveiset gruppe som vendte tilbake til Agder-skolen. Jan Telhaug er rektor på Byremo vgs og styremedlem i Sørlandets Europakontor. Da han for.. read more →

I forrige uke holdt FOCUS, et Horisont 2020-prosjekt for klynger som jobber for innovasjon i industri, seminar i Brussel om fremtidens teknologier. Kristine Wikander fra GCE NODE/Future Robotics var tilstede for å få nye erfaringer og finne nye mulige samarbeidspartnere. Seminaret ble organisert av NTNU som er koordinator for prosjektet. FOCUS har sitt utspring fra.. read more →

CreoDK (Københavnregionens forskningskontor i Brussel) holdt i januar to debattmøter om Horisont 2020-programmet med fokus på universitetenes rolle og behovet for IKT-basert transformasjon av offentlig sektor. UiA og aktørene med ansvar for implementering av Agders VINN-plan bør følge med på denne typen meningsskifte. CreoDK er et partnerskap mellom Københavns Universitet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Christiania.. read more →

Er du student, en del av en institusjon for høyere utdanning og forskere, en del av arbeidslivorganisasjoner som representerer arbeidsgivere og arbeidstakere, en del av statlige organer, fra relevante foreninger eller deltar i relevante paraplyorganisasjoner, så søker Europakommisjonen din mening. Det ble i 2011 utviklet en agenda for modernisering av Europas høyere utdanningssystemer, men feltet.. read more →

Onsdag 23. september holdt Senter for Internasjonalisering av Utdanning (SIU) en konferanse på Norges Hus i samarbeid med Sørlandets Europakontor. Her kom foredragsholdere fra NHO, Knutepunkt Sørlandet, Norges Delegasjon til EU, og La Fraternitѐ-skolen i Brussel for å fortelle om viktigheten av internasjonalt skolesamarbeid, utveksling, og de spennende mulighetene som finnes gjennom Erasmus+. SIU og.. read more →

Denne høsten hospiterer Ragni MacQueen Leifson fra Universitetet i Agder hos Norges forskningsråds Brussel-kontor. Ragni jobber til daglig som prosjektleder ved senter for eHelse og omsorgsteknologi (UiA, Grimstad). – Jeg er svært glad for denne muligheten, sier Ragni. Deltakelse i EU-finansierte prosjekter er en viktig del av eHelsesenterets strategi. Nåløyet for Horisont 2020-prosjekter er trangt,.. read more →