Avfall fra fiskeoppdrett blir brukt til å dyrke skalldyr i Skottland, mens Finland forsøker å knytte sammen drivhus og fiskeoppdrett. Fremtiden for havnæringene er sirkulær.

– De som utnytter sideproduktene og avfallet på den mest effektive måten vil overleve i framtida, sier Janne Anttila, prosjektleder fra en innovasjonsklynge ved Universitetet i Oulu i Finland.
Om lag 40 personer var samlet da Sørlandets Europakontor i Brussel huset forsknings- og innovasjonsnettverket ERRIN sin arbeidsgruppe for blå vekst og blå sirkulær økonomi fredag 15. september.

Dario Dubolino fra Europakommisjonen innledet med å fortelle om EUs satsing innen blå økonomi.

Dario Dubolino fra Europakommisjonen innledet med å fortelle om EUs satsing innen blå økonomi.

Utnytter hele verdikjeden
EU satser stort på vekst innen blå næringer, og Sørlandets Europakontor leder prosjektet Periscope hvor de jobber med GCE Node og andre klynger for identifisering og utvikling av nye markeder innen maritime næringer.
Tanken bak sirkulærøkonomi går ut på å utnytte ressursene i hele verdikjeden fra produksjon til gjenvinning. Janne Anttila fortalte om et blått bioøkonomisk ecosystem de hadde forsøkt å utvikle.

Stig Marthinsen ønsket nettverket velkommen i lokalene på Norway House i Brussel.

Stig Marthinsen ønsket nettverket velkommen i lokalene på Norway House i Brussel.

Aquaponics
Finnenes prosjekt er basert på konseptet aquaponics, hvor man kombinerer oppdrett av fisk med å dyrke planter. Vannet pumpes fra en fisketank hvor avføringen fra fiskene blir næring for plantene. Plantene renser dermed vannet som pumpes tilbake til fisketanken. Men foreløpig mente Anttila det var en stor utfordring med konseptet deres.
– Forretningsmessig er aquaponics veldig utfordrende. Med er store problemer knyttet til lønnsomhet, sier Anttila.
Samtidig var Anttila klar på at det vil være ved god utnyttelse av hele produksjonsprosessen at man vil finne lønnsomhet i framtida.
– Kombinasjonen av nye teknologier beveger oss mot mer bærekraftig og lønnsom fiskeproduksjon, sier Anttila.

Forskningsleder Inge Bruheim ved Møreforskning i samtale med deltakere etter sitt innlegg.

Forskningsleder Inge Bruheim ved Møreforskning i samtale med deltakere etter sitt innlegg.

Whiskyavfall blir fiskemat
Rickard Eksten presenterte hvordan Skottland jobber med blå sirkulær økonomi. En av mulighetene de har sett i en sektorrapport fra øl, whisky og fisk (!), har vært å bruke sideprodukter fra whiskyproduksjon til fôr i fiskeoppdrett.

Rickard Eksten fortalte om hvordan Skotland jobber med blå sirkulær økonomi.

Rickard Eksten fortalte om hvordan Skotland jobber med blå sirkulær økonomi.

Forskningsleder Inge A. Bruheim fra Møreforskning fortalte om hvordan de har analysert næringsinnholdet i fiskeslo med tanke på å utnytte på mer produktive måter enn man i hovedsak gjør i dag. Stort sett går dette rett på havet.