12. og 13. september ble det arrangert lynkurs for folkevalgte på Norges Hus i Brussel. Deltakere fra kommuner og regioner over hele Norge hadde tok turen til Belgias hovedstad for å lære mer om både EU som organisasjon, og hvordan kommunesektoren påvirkes av EU.

img_6648 Agderkommunene stilte mannsterke med 29 representanter. Avdelingsdirektør i KS, Frode Lindtvedt holdt en presentasjon hvor kommunesektorens forhold til EU ble konkretisert, og ved kursets slutt konkluderte Agderkommunene med at de hadde fått mer innsikt i den Europeiske Unionen.

– EU gir mange muligheter

Kristiansands ordfører, Harald Furre kunne fortelle at Norges kommuner blir påvirket av EU på mange måter.
– Det viktigste er nok at Norge implementerer EU-lovgivning i norsk lov, og kommunene må følge norsk lov. Det gjelder for eksempel innkjøpsreglement, statsstøtte og mange andre faktorer, som vi må forholde oss til, hvor EU egentlig setter standarden.

En viktig del av kurset var å opplyse de kommuneansatte om hvilke muligheter EU kan tilby deres kommuner.
– EU gir mange muligheter når det gjelderimg_6914 ulike programmer innenfor innovasjon og utvikling forøvrig, og det gir rammer for samarbeid med kommuner som vi kan lære av.

Under flere av foredragene på kurset ble det poengtert at selv om Norge ikke er medlem av EU, er Norge en sentral aktør i Europa.
– I sum så er Norge en viktig del av Europa, og EU betyr mye også for norske kommuner, selv om vi ikke er medlem i EU, konkluderer Furre.

EU i verdensperspektiv og i kommuneperspektiv
Det sto både norske og internasjonale foredragsholdere på plakaten under lynkurset. Eamonn Noonan, Policy Analyst for The European Parliamentary Research Service, fortalte om EU som demokrati. Kursdeltakerne fikk lære om fordelingen av de ulike setene i EU-parlamentet, og oppdaget at fordelingen ikke var så ulik Norges Storting.

Mot slutten av kurset kom Knut Hermansen, nestleder i Norges delegasjon til EU med ordene: «Ofte blir samarbeidet med EU fremstilt som noe vi må gjøre, sannheten er at samarbeidet er noe vi ønsker». Særlig ble fornybar energi og digitalisering trukket frem som områder hvor Norge kan snu seg mot EU etter muligheter.img_6683