EU-nettverket Horizon South Norway følger opp ideverkstedet om migrasjon for å videreutvikle problemløsende ideer til mulige prosjektskisser.

– Horizon South Norway har som mål å få flere aktører i Agder til å delta i EU-programmet Horisont 2020. Med ideverkstedene forsøker vi å finne konkrete problemstillinger i regionen som innovasjon, forskning og utvikling kan bidra til å løse. Ved å samle privat sektor, offentlig forvaltning, privat næringsliv og akademia håper vi å skape nye samarbeid og løsninger som kan bli til prosjekter, forklarer koordinator for nettverket, EU-rådgiver Karsten Aust.

Tema: migrasjon
31. mai inviterte nettverket og Universitetet i Agder (UiA) til det første ideverkstedet om migrasjon. Kristiansand kommune ønsket å se nærmere på hvordan flyktninger raskere kan integreres, hvordan språkopplæring kan effektiviseres og hvordan vi kan unngå radikalisering.
Daglig leder for Aftenskolen Agder, Clare Jortveit, likte måten å jobbe på.
– Jeg synes ideverkstedet var godt organisert, og problemstillingene var engasjerende. For meg var det en bra måte å jobbe på, og jeg ble overrasket over mye som kom ut av det. Vi fikk veldig gode diskusjoner, og så fikk vi forskjellige vinklinger på samme problemstilling.
Under det første ideverkstedet kom det flere ideer på bordet, som nå skal følges opp.

Oppfølging
– På første ideverksted fikk vi tre grupper som er interessert i forskjellige problemstillinger. De gruppene skal i dag følges opp. Gruppe 1 skal se nærmere på flyktninger og arbeidsliv, gruppe 2 på integrasjonsutfordringer for barn, mens gruppe 3 skal se på forebygging av radikalisering, informerer Aust.
Norges forskningsråd er positivt innstilt til arbeidsmetoden og ser frem til hva ideverkstedene kan levere.
– Forskningsrådet har oppfordret oss til å fortsette dette arbeidet og løse disse problemstillingene ved prosjektarbeid.
– Målet i dag er å fylle ut en foreløpig prosjektskisse for å kunne kna videre på kjerneideen. Disse ideene vil vi deretter ta videre, finne den europeiske konteksten for utlysningen, deretter skal vi posisjonere prosjektideen overfor internasjonale aktører. Dette er prosjektutvikling i et systematisk og langsiktig perspektiv, forklarer Hilde Inntjore, EU-rådgiver ved forskningsadministrativ avdeling ved Universitetet i Agder.

Nytt ideverksted
3. november skal Horizon South Norway arrangerer et nytt ideverksted, denne gangen er temaet helse- og velferdsteknologi.
Ønsker du å delta? Ta kontakt med Karsten Aust.