EU-kommisjonen gir €200 millioner ekstra til Erasmus+-prosjekter som kan bidra til å løse utfordringer som er oppstått under koronapandemien. Søknadsfrist er 29. oktober.  

Kultursektoren har blitt hardt rammet av Covid-19, og pandemien har avdekket et stort behov for utvikling av digital læring. Derfor har Kommisjonen besluttet å tildele €200 millioner ekstra til strategiske partnerskap under Erasmus+-programmet. Strategiske partnerskap er langvarige samarbeid med mål om å utvikle, utveksle og prøve ut nyskapende praksis og pedagogisk metode.

Ekstrautlysningen er knyttet til to tematiske satsinger, som hver får 100 millioner euro:

  • Digitalisering av utdanning (i sektorene høyere utdanning, skole/barnehage og fag- og yrkesopplæring)
  • Kreativitet og kultur (i sektorene skole/barnehage, ungdom og voksnes læring).

Prosjektene som får støtte skal være med på å løse utfordringene som har oppstått i kjølvannet av Covid-19, samt fremme tverrsektorielt samarbeid med fokus på kreativitet, europeisk medborgerskap og kulturforståelse. Søknadsfrist er 29. oktober kl.12.

Sitter du allerede på en god idé, eller ønsker mer informasjon om utlysningen? Meld deg på informasjonsseminar i regi av DIKU, Bufdir og Kulturrådet. Du kan også ta kontakt med oss på Sørlandets Europakontor for mer informasjon og prosjektutvikling.

Bilde © Elisa Riva/ Pixabay