Sørlandets Europakontor AS er et europeisk kunnskaps- og utviklingssenter for samfunns- og næringslivet på Sørlandet, for å bringe EU finansiering, nettverk og kompetanse til Agder. Med kontorer i Kristiansand og Brussel, bidrar organisasjonen til informasjon og kompetanse om EU/EØS saker, støtter utvikling og gjennomføring av innovative europeiske prosjekter med deltakere fra regionen, samt hjelper aktører på Sørlandet til å finne partnere i Europa. 

Vi søker prosjektmedarbeider ved Kristiansand-kontoret fram til 31.12.2020.

Prosjekter:

Prosjektmedarbeideren vil arbeide på to prosjekter som støtter opp forsknings- og innovasjonssatsinger; 1) Horizon South Norway og 2) Periscope.

Sørlandets Europakontor er koordinator for EU-nettverket Horizon South Norway, ett prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Formålet er å styrke deltakelsen fra Agders næringsliv og offentlig sektor i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horizon 2020 og beslektede programmer.

Prosjektet Periscope tilrettelegger for et Blå Vekst innovasjonsøkosystem i Nordsjø-regionen, hvor grenseoverskridende marin og maritim innovasjon i næringslivet står sentralt. Sørlandets Europakontor leder det internasjonale partnerskapet, som inkluderer GCE NODE klyngen.

Fokus for prosjektmedarbeideren

Vi søker en prosjektmedarbeider som kan sikre god interaksjon med, og tilby relevante tjenester og informasjon til, målgruppene i Horizon South Norway og Periscope. Medarbeider må

 • arbeide mulighetsorientert
 • identifisere og formidle relevante innovasjonsmuligheter
 • mobilisere aktører og understøtte utvikling fra idé til prosjekt.

Ditt daglige arbeid vil inkludere:

 • Støtte opp under innovasjonssatsinger ledet av aktører i økosystemene
 • Organisere, markedsføre og gjennomføre mobiliseringsarrangementer og workshops, inkludert oppfølgingsaktiviteter
 • Følge og publisere informasjon om relevante utlysninger og muligheter for målgruppene
 • Overvåking og formidling av god praksis & innsikt fra rapporter, aktører, innovative prosjekter og muligheter i Europa via periscope-network.eu ,europabanken.no og vårt nettsted, samt faglige bidrag til nyhetsbrev og briefinger
 • Ansvar for Periscope nyhetsbrev rettet mot næringslivet
 • Gjennomføre Periscope spørreundersøkelser for å mobilisere økosystem til å dele kunnskap og evaluere nye forretningsmuligheter i havrommet
 • Betjene Help-Desk og samarbeide med øvrige medarbeidere om markedsføring via sosiale medier og relasjonsbygging med målgruppene
 • Representere kontoret på arrangementer og andre relevante fora, samt hente ut informasjon av interesse for aktører på Agder
 • Annet forefallende arbeid

Merk at oppgavene kan endres ved behov.

Kvalifikasjoner du bør ha:

 • Evne til nettverksbygging, ta initiativ og se muligheter for målgruppene, herunder engasjere målgruppene til satsing
 • Kunnskap om, og erfaring innen innovasjon og prosjektutvikling
 • Analytisk, strukturert og metodisk
 • Svært gode kommunikasjonsferdigheter på norsk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • God gjennomføringsevne, herunder evne til å gripe enhver oppgave og gjøre den om til sin egen gjennom resultatorientert og selvstendig arbeid
 • Strukturert og ansvarsbevisst lagspiller, med høy arbeidskapasitet
 • Relevant arbeidserfaring, spesielt fra næringsliv er en fordel

Stillingen passer for kandidater med bachelorgrad eller høyere, som ønsker å praktisere allsidig internasjonalt innovasjonsarbeid. Kandidaten vil i stor grad arbeide selvstendig. Personlig egnethet vektlegges.

Oppstartdato etter avtale, men ønskelig så snart som mulig.

Søknad med CV, vitnemål og attester sendes pr epost til: sm@south-norway.no. Vi ber om at alle dokumenter sendes som PDF-filer. Merk søknaden “Prosjektmedarbeider”.

Søknadsfrist: Onsdag 26 juni.

Kontakt Adm dir Stig Marthinsen på tel. (+47) 40074750 dersom du ønsker å vite mer om stillingen.