Gjennom flere år har Sørlandets Europakontor hatt ulike samarbeid med Pomorskie-regionen i Polen, og er godt kjent med prosjektpartner BISER (Baltic Institute for Regional Affairs). Sørlandets Europakontor fortsetter sitt nære og langsiktige samarbeid med Pomorskie-regionen, nå gjennom et prosjekt finansiert av EØS-midlene, Engage!

Engage!-prosjektet skal imøtekomme behovet for å øke innovasjonsevnen til små og mellomstore NGOer fra Polen, nærmere bestemt fra Pomorskie-regionen. Gjennom internasjonalisering og å involvere NGOene i et økosystem for transnasjonalt samarbeid i Østersjøregionen skal man øke kapasiteten for NGOene. Hovedtematikken er å øke bevisstheten rundt klimaendringer, kultur og sosialt entreprenørskap, og regional og lokal utvikling. For å oppnå dette skal prosjektet arbeide for transnasjonalt samarbeid, samskaping og partnerskap mellom Norge og de baltiske landene. Målgruppen er hovedsakelig NGOer som drives gjennom frivillighet eller har begrensede midler, og prosjektet vil vise at det er mulig å starte transnasjonale aktiviteter til tross for begrensede økonomiske ressurser.

Skal bidra med ekspertise

Sørlandets Europakontors rolle i prosjektet er å stille med ekspertise om hvordan NGOer kan arbeide med internasjonalisering. Kontoret skal fasilitere en 3-dagers internasjonal workshop i Norge og utvikle et samskapings-laboratorium for sosial innovasjon og internasjonalt samarbeid. Under workshopen i Norge vil polske og norske NGOer møtes for å utveksle erfaringer, som gir muligheter for regionale organisasjoner å knytte internasjonalt nettverk, danne relasjoner til polske NGOer, og delta i transregionale samarbeid. Sørlandets Europakontor skal også arrangere hackathon i Polen for NGOer.

Mye å lære av internasjonale samarbeidspartnerelitenkarsten2

Mandag 19. april hadde prosjektpartnerne det første offisielle møtet for å bli bedre kjent og starte planleggingen av de ulike aktivitetene. Det offisielle kickoff-arrangementet vil finne sted i juni i Gdansk.

«Jeg er veldig glad for at prosjektet ble godkjent, og at vi kan fortsette det gode samarbeidet vårt med Pomorskie-regionen, nå gjennom et offisielt prosjekt. Dette er det fjerde prosjektet vi har fått gjennom EØS-midlene siden 2019, og vi har i tillegg to søknader i samarbeid med Kristiansand kommune og CleanTech Bulgaria som er under evaluering. Jeg tror dette er veldig positivt for Agder, og det gir også vår region mulighet til å bli bedre på internasjonalisering. Vi har nok mye å lære av prosjektpartnerne selv om EØS-midlene i hovedsak skal styrke mottakerlandene,» sier Karsten Aust, senior EU-rådgiver hos Sørlandets Europakontor.