Utlysningene av EØS-midlene har startet – delta nå!

Nå rulles delprogrammene for EØS-midlene ut. I tiden fremover vil det komme en rekke utlysninger for 13 land i Sentral- og Øst-Europa, samt Portugal og Hellas, hvor norske aktører kan delta som prosjektpartnere. Sørlandets Europakontor veileder, hjelper med partnersøk og søknadsutvikling.

Fremover vil det bli avholdt nettverkingsarrangementer for partnersøk innen de ulike tematiske programmene. Arbeidsspråket under disse arrangementene vil være engelsk.

 • 24. oktober vil det finne sted et nettverkingsarrangement i Bucuresti for å fasilitere bilaterale partnerskap mellom rumenske aktører og aktører fra Norge/Island/Liechtenstein innen det kommende energiprogrammet. Programmet vil fokusere på fornybar energi, energieffektivitet, forskning og utvikling, opplæring og holdningsskapning og elektrifisering.
  Se her for mer informasjon om arrangementet, muligheter for reisestøtte og påmelding innen 19. oktober.
 • 24. oktober lanseres programmet for sosial dialog og anstendig arbeid i Tsjekkia. Det vil samtidig være et lanserings- og nettverkingsarrangement i Praha.
  Se her for mer informasjon om arrangementet, muligheter for reisestøtte og påmelding innen 22. oktober
 • 25. oktober lanseres programmet for sosial dialog og anstendig arbeid i Slovakia. Samme dato vil det være et lanserings- og nettverkingsarrangement i Bratislava.
  Se her for mer informasjon om arrangementet, muligheter for reisestøtte og påmelding innen 22. oktober.
 • 25. oktober lanseres det baltiske forskningsprogrammet i Tallinn. Det vil samtidig bli holdt et matchmakingarrangement i Tallinn.
  Se her for mer informasjon om arrangementet, muligheter for reisestøtte og påmelding innen 22. oktober.
 • 14-16. november vil det være et informasjons- og matchmakingarrangement i Porto på blå vekst, som vil være under det kommende innovasjon- og forskningsprogrammet.
  Se her for mer informasjon om arrangementet, muligheter for reisestøtte og påmelding innen 8. november.
 • 29. november vil det være en informasjonskonferanse i Oslo om prosjektmuligheter innenfor miljøsamarbeid. Møtet holdes av Miljødirektoratet, og det vil være representanter fra Bulgaria, Estland, Latvia, Polen, Romania, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia, Litauen, Portugal og Hellas tilstede, som alle har relevante klima- og miljøprogrammer.Se her for mer informasjon om arrangementet og påmelding innen 16. november.

For pågående utlysninger for EØS-midlene, se mer informasjon her.