En ny utlysning har blitt publisert under prioritet tre i Erasmus+: transnasjonale samarbeidsprosjekter som skal forbedre europeiske utdanningssystemer skal finansieres. 

Det overordnede målet er å stimulere til innovasjon og politikkutvikling i Europa. For å oppnå dette målet er utviklingen av effektive digitale strategier avgjørende. Mange europeiske universiteter legger stor vekt på digitaliseringen av deres aktiviteter, men disse initiativene er frakoblet og i enkelte tilfeller isolert. Potensialet er fortsatt uutnyttet.
Prioriteten for høyere utdanning skal derfor nå vektlegge opprettelsen av en integrert nettbasert plattform, et knutepunkt som oppskalerer lokale og nasjonale initiativer til europeisk nivå. Dette vil muliggjøre større samarbeid mellom europeiske høyere utdanningsinstitusjoner, forbedre sammenhengen mellom deres digitale verktøy og ressurser, og gi EU merverdi i den digitale utviklingen som foregår innen høyere utdanning i Europa. Plattformen kan også være vertskap for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner og arbeidsgivere, samt tilby studentene mulighet til å få tilgang til arbeidsbasert læring eller å jobbe med prosjekter foreslått av arbeidsgivere.