Den 25. Oktober annonserte Europakommisjonen utlysningene for Erasmus+. Budsjettet for 2018 er forventet å øke med over 200 millioner euro fra 2017 og er på 2.7 milliarder euro.

Erasmus+-programmet tilbyr muligheter for enkeltpersoner og organisasjoner både innenfor utdanning og opplæring, men også tenketanker, forskningsinstitutt og privat næringsliv. Programmet har flere aspekter med relevans for sektorer innen blå økonomi, blant annet å styrke samarbeidet mellom industri og utdanning, samt å promotere voksenopplæring og mobiliteten til studenter, trainee-er, frivillige og de som lærer opp.
Sentralt for utlysningene er prioriteringene som er satt i ”New Skills for Europe” agendaen fra 2016. Her blir viktigheten av samsvar mellom utvikling av ferdigheter og jobbene for i dag og i morgen understreket, samt å styrke arbeidssøkeres attraktivitet i arbeidsmarkedet og arbeidsevne, konkurransedyktighet og vekst i EU.

Organisasjoner som er interessert i å søke blir oppfordret til å starte arbeidet med søknader. Les mer om hvordan man søker her.

Les mer om utlysningen på Europakommisjonens hjemmesider!