Nærmere 100 deltakere fra bedrifter og virkemiddelapparatet deltok da årets utgave av Den store pengedagen ble arrangert i Grimstad fredag.

Den store pengedagen er et arrangement der formålet er å senke terskelen mellom næringslivet og virkemiddelapparatet. Bedriftene får møte virkemiddelaktørene på rekke og rad – og i løpet av en 15 minutter lang speed date avklarer man hvilke ideer det er mulig å jobbe videre med, og hvilke ideer som har bedre forutsetninger for å lykkes gjennom å benytte andre finansieringskanaler. Sørlandets Europakontor hadde mange interessante møter og skal følge opp flere av bedriftene som møtte til speed date.

På samlingen fredag fikk deltakerne også møte flere spennende bedrifter som delte sine erfaringer med å utvikle egen virksomhet i samarbeid med virkemiddelapparatet. Tor Henning Ramfjord, som det siste året har stått i spissen for utviklingen av Global Ocean Technology Group i Mandal, delte sine erfaringer om hvordan man når frem til private investorer som vil satse på ny virksomhet. – Ingeniører tenker for mye på teknologiske løsninger, men ikke nok på forretningsmessige muligheter. Mitt råd er å få hjelp og støtte fra miljøer som forstår hva investorer ser etter, sa han.

Stian Haugen fra Kitron fortalte hvordan bedriften har lykkes med å utvikle og forbedre egen teknologi, blant annet takket være Skattefunn-ordningen. Han understreket at det er et betydelig potensial for økt verdiskapning dersom man lykkes med å utvikle mer kompetanse og selge mer avanserte produkter og tjenester.

Megan Strand, som står bak nysatsingen Unwrapped, delte sine erfaringer knyttet til crowdfunding og det å bygge en «tilhengerskare» som kan følge utviklingen av en ny virksomhet.

Kamilla Sharma fra Innoventus Sør ga gründere og bedrifter bedre forståelse av hva pre-såkorn-ordningen kan brukes til og hvilke virksomheter som i størst grad kan ha nytte av denne ordningen.

Følgende virkemiddelaktører deltok på Den store pengedagen:

Eksportkreditt

Enova

Forskningsmobilisering Agder

Forskningsrådet/SkatteFUNN

Innovasjon Norge

Innoventus Sør

Onsagers

RFF Agder

Skagerak Maturo

SpareBank 1 SR-Bank

Sparebanken Sør

Sørlandets Europakontor

Sørlandets Europakontor er medarrangør av Den Store pengedagen, som er et NHO-arrangement, sammen med Innovasjon Norge, Forskningsrådet og Regionale Forskningsfond Agder.