PERISCOPE partner GCE NODE har vært på studietur til Brussel i regi av Sørlandets Europakontor. I løpet av oppholdet ble de bedre kjent med potensielle partnere og mulig EU-finansiering til prosjekter relevante for klyngens medlemsbedrifter.

Torsdag 6. og fredag 7. desember arrangerte Sørlandets Europakontor, med bidrag fra Innovasjon Norge, studietur for GCE NODE til Brussel.

Fokus for turen var å forbedre klyngeadministrasjonen sin kunnskap om hvordan best mulig utnytte de muligheter som finnes i H2020 for klynger og deres medlemsbedrifter. For å få best mulig grunnlag for dette, inviterte vi eksperter fra Europakommisjonen, relevante klynger, eksperter på «digital informasjon» og fremragende regioner innen blå vekst og digitalisering.

GCE NODE fikk innblikk i Europakommisjonens direktorat for kommunikasjon og teknologi (DG CONNECT) sitt program for «Digital Innovation Hub» (DIH), og hva som må til for å markere seg på dette feltet. Ettersom DIH er et uttalt satsingsfelt for GCE NODE, fremhevet programmet aktører som DSP Valley og organisasjoner som Scotland Europa, som delte beste-praksis eksempler fra sine DIH’er.

Studieturen ble avsluttet med en workshop hvor GCE NODE utarbeidet grunnlaget for sitt videre arbeid med å opprette et operativ DIH med havfokus på Sørlandet.

Vi takker for et hyggelig og produktivt besøk og ser frem til videre samarbeid!