Bedre tilgang til risikokapital og økte miljøkrav i offentlige innkjøp må til for å styrke grønne satsinger i næringslivet. Det viser en undersøkelse gjort blant oppstartsselskaper og mellomstore bedrifter i Kristiansand.

Spørreundersøkelsen ble gjennomført i forbindelse med Interreg-prosjektet Green Start-Up Support (GRESS). Prosjektet ledes av Kristiansand kommune og er et samarbeid mellom fem europeiske byer. Sørlandets Europakontor utviklet og skrev søknaden til GRESS, og er aktivt involvert i prosjektgjennomføringen.

Målet til GRESS er å styrke konkurranseevnen til grønne start-ups ved å forbedre politikkinstrumenter, og bidra til at flere oppstartsbedrifter klarer seg gjennom de første årene etter etablering.

Behov for mer risikokapital

Behovet for å bedre tilgangen til risikokapital fremmes som viktig. Et stort flertall av de spurte sier at kostnaden ved å finne kapital til grønne investeringer er et klart hinder. Mangel på risikokapital har vært en utfordring i regionen over tid, og tilgang på risikokapital til grønne prosjekter har vært minst like vanskelig. Det er derfor et tydelig behov for å øke tilgangen på risikokapital for oppstartsbedrifter.

Etterlyser miljøkrav i offentlige innkjøp

Et annet behov som etterlyses er at det i offentlige innkjøp etableres «grønne innkjøpsstrategier». Det ønskes krav som bidrar til å få fart på det grønne skiftet.

To av tre bedrifter som deltok i undersøkelsen har foretatt miljørelaterte investeringer i løpet av de tre siste årene. Det viktigste hinderet for videre investeringer i den grønne økonomien er manglende etterspørsel i markedet, eller utfordringer knyttet til innpass på markedet.

Krav som settes i offentlige innkjøp kan bidra til en kritisk masse i etterspørselen av bærekraftige varer og tjenester som ellers kan være vanskelige å investere i, og satse på.

Les mer om arbeidet til GRESS her.

© Stein Otto G. Daatland