EU oppretter i 2021 European Cybersecurity Industrial, Technology and Research Competence Centre med hovedsete i Romania. Kompetansenteret, som skal finansieres via Digital Europe programmet, skal jobbe tett mot samtlige nasjonale sentra og finansielle instrumenter for å sikre bedre struktur og koordinering av arbeidet med cybersikkerhet. Målet er å gjøre EU mindre avhengig av teknologi og kompetanse fra tredjeland, herunder USA.

Senteret vil bli styrt av EU-medlemslandene, med innspill fra industri og akademia. Europakommisjonen har som mål å bruke EU-midlene til å forsterke investeringer i cybersikkerhetsforskning i medlemsland, som igjen vil bli matchet av industrien.

Sammen med et nettverk av nasjonale koordineringssentra, vil det fremmes utrulling av cybersikkerhetsløsninger, og koordinere forskning, teknologi og industriell utvikling minst til 31. desember 2029. Kommisjonen vil også finansiere et master-kurs innen cybersikkerhet på senteret.

I samarbeid med EUs kontor for immateriell eiendom hos Europol, EUs byrå for cybersikkerhet, medlemsland og privat sektor, vil Europakommisjonen utvikle retningslinjer for å hjelpe selskaper til å forsvare seg mot hacking og immateriell tyveri.

Les mer her.