Kina er i dag verdens største økonomi og en viktig spiller på den internasjonale arenaen, både økonomisk og politisk. EU og Kina forhandler frem en rekke ulike avtaler. Disse vil ha innvirkning på Norges forhold til Kina, og derfor bli verdifulle for Agder. En avtale som Norge og Agder kan dra nytte av er en investeringsavtale som er under forhandling nå. Nå har også Norges forhold til Kina blitt betydelig forbedret de siste årene, som lenge har vært i «fryseboksen» etter Nobels fredsprisutdeling i 2010. Dermed åpner det seg opp mange muligheter for Agder innen handel, forskning og utdanning.

EU er en innflytelsesrik aktør som kan forhandle med Kina på en helt annen måte enn Norge kan på egenhånd. EU har mulighet til å sette nye standarder innen handel  og investeringer i Kina, spesielt når det gjelder immaterielle rettigheter. Kina har mange ganger blitt anklaget for å drive med urettferdige teknologioverføringer som undergraver de immaterielle rettighetene til europeiske selskaper, og EU lanserte i juni 2018 en sak mot Kina i Verdens Handelsorganisasjon (WTO). Det er ikke noe tvil om at Norge vil nyte godt av EUs sterke standpunkter på disse områdene. Når det gjelder forskning er EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 en viktig samarbeidsarena som både Norge og Kina kan ta del i.

Til tross for at EUs avtaler med Kina er viktige for Norge, er det samtidig nødvendig å skape gode bilaterale relasjoner med Midtens Rike. Norge har hatt en investeringsbeskyttelsesavtale med Kina siden 1984 og var på vei mot en frihandelsavtale før fredsprisutdelingen i 2010. Etter forbedringen av forholdet i 2016, har Norge og Kina lagt frem en felles handlingsplan på relevante samarbeidsområder er blitt fastlagt. Statsbesøket i oktober åpnet mange dører for Norge i Kina, hvor over 40 avtaler ble signert. Forhandlingene om en frihandelsavtale er på vei, men det gjenstår fortsatt mange hindringer. Blant annet utgjør ulike verdigrunnlag et problem for å oppnå en slik avtale.

For Agder betyr dette at mulighetene er mange. Kristiansand kommune signerte en samarbeidsavtale med den kinesiske byen Qingdao i høst, noe som la grunnlaget for økt handel og gode relasjoner mellom Agder og kinesiske bedrifter. For at bedrifter på Sørlandet skal lykkes i Kina, er det imidlertid mye som må tas hensyn til før en bedrift skal etablere seg på det kinesiske markedet. Det å bli kjent med den kinesiske kulturen og være klar over forskjeller mellom Norge og Kina, er særdeles viktig. Videre er det mange aktører både i Norge og i Kina som står til disposisjon for at norske bedrifter kan utnytte mulighetene i Kina på best mulig måte.

Les hele policybriefen her

Bildet er hentet fra Flickr ©European Council President