Mandag 25. januar lanserte Europakommisjonen sitt nye grønne forbruksløfte, Green Consumption Pledge, det første initiativet under den nye forbrukeragendaen, New Consumer Agenda. Forbrukeragendaen skal blant annet sikre at bærekraftige produkter er tilgjengelige for forbrukerne på EU-markedet, og at forbrukerne har bedre informasjon for å kunne ta et informert valg. Green Consumption Pledge er en del av den europeiske klimapakten, et EU-initiativ som inviterer mennesker, samfunn og organisasjoner til å delta i klimatiltak og bygge et grønnere Europa.

Ved å signere Green Consumption Pledge lover selskapene å akselerere sitt bidrag til en grønn overgang. Bedriftenes «løfter» er utviklet i samarbeid med Kommisjonen og selskapene selv. Målet er å akselerere bedriftens bidrag til en økonomisk bærekraftig utvinning og å bygge forbrukernes tillit til selskaper og produkters miljøprestasjoner. Colruyt Group, Decathlon, LEGO Group, L’Oréal og Renewd er de første bedriftene som deltar i dette pilotprosjektet. Funksjonen til de grønne forbruksløftene vil bli vurdert om et år fra nå, før neste skritt blir tatt.

Minimum 3 av 5

Det grønne forbruksløftet er basert på et sett med fem kjerneløfter. For å bli med på det, forplikter selskapene seg til ambisiøse tiltak for å forbedre miljøpåvirkningen og for å hjelpe forbrukerne med å ta mer bærekraftige valg. Selskapene må iverksette konkrete tiltak innenfor minst tre av de fem kjerneløftene, og de må bevise sin fremgang med data som de deretter offentliggjør. Hvert selskap vil samarbeide med Kommisjonen i full åpenhet for å sikre at fremdriften er pålitelig og verifiserbar.

De fem kjerneløftene:

  1. Beregne selskapets karbonutslipp, inkludert forsyningskjeden, ved hjelp av beregningsmetoden eller miljøstyringsordningen som er utviklet av Kommisjonen, og etablere prosesser for å oppnå reduksjon i karbonutslipp i tråd med målene i Paris-avtalen
  2. Beregne karbonutslipp til utvalgte flaggskip-produkter i selskapet, ved å bruke metoden utviklet av Kommisjonen, og for å oppnå visse reduksjoner av karbonutslipp for de valgte produktene og synliggjøre fremgangen for allmennheten
  3. Øke andel av salget av bærekraftige produkter eller tjenester innen det totale salget til selskapet eller dets valgte forretningsdel
  4. Forplikte en del av PR-utgiftene til å fremme bærekraftig praksis i tråd med kommisjonens implementering av European Green Deal-politikk og -tiltak
  5. Sørge for at informasjon om selskapet og produktenes karbonutslipp er lett tilgjengelig, nøyaktig og tydelig, samt oppdatere denne informasjonen etter eventuelle reduksjoner eller økninger i karbonutslipp

Hvordan delta?

Ethvert selskap fra næringsmiddelindustrien samt selskaper i detaljhandelssektoren som selger matvarer eller ikke-matvarer og er interessert i å inngå Green Consumption Pledge, kan kontakte EU-kommisjonen innen utgangen av mars 2021. Denne innledende pilotfasen av det grønne forbruksløftet vil være fullført innen januar 2022.

Bedre informasjon til forbrukerne

Kommisjonens mål er å sikre at bærekraftige produkter er tilgjengelige for forbrukerne på EU-markedet, og at forbrukerne har tilgang på bedre informasjon for å kunne ta et informert valg. Neste år vil Kommisjonen legge fram et forslag om å utstyre forbrukerne med bedre informasjon om produkters bærekraft og bekjempe praksis som grønnvasking eller tidlig foreldelse. Kommisjonen vil også fremme reparasjon og oppmuntre til mer bærekraftige og sirkulære produkter. Den grønne overgangen kan ikke skje uten selskaper.

Her kan du se lanseringen av Green consumption pledge (25. januar)