Energi Norge, Finland Energi, den Franke Union for Elektrisitet, samt Sveriges Energi, drøftet under et frokostseminar på Norges Hus i Brussel 24. mai, utfordringer ved å nå nasjonale energimål.

Den foreslåtte forskriften fra EUs Energiunion har til formål å sikre at EU leverer på sitt mål om en andel på 27% for fornybar energi. Det forutsetter at Europekommisjonen sørger for en lineær utvikling av nasjonale andeler og innfører mulige sanksjoner dersom medlemsstatene ikke følger denne utviklingen. Likevel, forandringen av EUs elektrisitetssystem krever mer enn distribusjon av fornybar kapasitet. Ytterligere innsats i energilagring og sammenkobling er sentrale forutsetninger for at fornybar energi skal lykkes i det europeiske markedet. Hva er riktig tilnærming for å gjøre Europa til verdensledende innen fornybar energi? Hvilken rolle skal Energiunionen spille for å oppnå et slikt mål?

Energieffektivitet
Under seminaret diskuterte Damien Siess, Corporate Strategy Director, French Union of Electricity, to former for energieffektivitet. Passiv energieffektivitet er for eksempel isolasjon, mens aktiv energieffektivitet er f.eks. temperaturstyring.
Energieffektivitet + fornybar energi + skifte til elektrifisering = den mest kostnadseffektive veien for utplassering av fornybar energi i Europa.
Sterk forhandling av klimakvoter (ETS) vil sammen med energieffektivitet føre til reduksjonen av fossilt forbruk og lede an mot et lavkarbon og elektrifisert forbruk.

Energipakkens svakheter
Siess nevner det han ser på som Energipakkens to store svakheter: ETS er lite ambisiøst og lite inkludert. Og det er for lite om hvordan energibedriftene kan drives bærekraftig. Selv under nedgangstider, taper energibedrifter mer penger enn bankene gjør.

Hvorfor akkurat 20%?
Frankrike, som alle andre land, skal redusere sitt CO2-forbruk med 40% innen 2030 sammenliknet med tall fra 1990. Dette skal gjøres ved å øke energieffektiviteten med 20% og redusere fossilt brensel med 30%. I dag har de økt energieffektiviteten med 19%. Hvorfor de ikke øker med 1% til er at 19% kostet €450 millioner og å nå 20% vil koste €650 mill. En enorm kostnadsforskjell. Siess spør seg hvorfor er 20% satt som mål. Er det fordi det er et rundt tall og lett å huske? Siden det er snakk om så store summer ønsker han et gjennomtenkt mål, basert på tallmateriale, ikke bare nærmeste hele tall.

Kannibalisme i markedet i dag
Knut Kroepelien, Senior Legal Adviser, Energy Norway, mener at vi må bruke, og ikke bare produsere fornybar energi. I dag er produksjonen så høy at det fører til at prisen blir lav som igjen gjør at det ikke er lønnsomt med fornybare energikilder- elektrisitet (RES-E). Det gjør dagens markedsdynamikk negativ:

skjermbilde-2017-06-02-kl-09-14-42

 

Interconnection er løsningen
For at Danmark kan bruke mer vindenergi, er en kabel med energi fra Norge løsningen. Tanken er at når det ikke blåser, får de energi fra Norge (til å lage kaffe om morgningen og se på TV på kveldstid), og at tilførselen stoppes på de tidspunktene de selv produserer strøm. Danmark trenger fleksibilitet og stabilitet. Det kan de få ved en kabel fra Norge.

skjermbilde-2017-06-02-kl-09-16-00