2. mai la presidenten for Europakommisjonen, Jean-Claude Juncker, frem sitt forslag til langtidsbudsjett for EU i perioden 2021 – 2027. Her kom det frem at kommisjonen ønsker å styrke satsingen på EUs programmer for unge, deriblant Erasmus+.

I sitt forslag til budsjett har Europakommisjonen valgt ut ulike satsingsområder for EU. De ønsker å satse på områder som forskning og innovasjon, ungdom/unge, digital økonomi, grenseforvaltning samt sikkerhet og forsvar. Dette er satsinger de mener vil bidra til Europas velstand, bærekraftighet og sikkerhet i fremtiden, skriver Europakommisjonen i en pressemelding.

Satser på ungdom
Et av satsingsområdene er ungdom og unge, og i sitt forslag ønsker Europakommisjonen å doble budsjettet til utdannings- og utvekslingsprogrammet Erasmus+. Nåværende budsjett for Erasmus+ ligger på 14, 5 milliarder euro, mens kommisjonens forslag for 2021 – 2027 er 30 milliarder euro. Norge er med i Erasmus+ programmet.

Samlet sett foreslår kommisjonen et langtidsbudsjett på 1135 milliarder euro. De mener de har foreslått et moderne, enkelt og fleksibelt budsjett. Dette begrunner de blant annet med at de ønsker å minske byråkratiet for støttemottakere og forvaltningsmyndigheter, gjøre reglene mer sammenhengende, og at det skal settes klarere mål samt fokuseres mer på å skape resultater.

Vil øke innbetalinger
Nye prioriteringer i budsjettet krever også nye investeringer. Europakommisjonen foreslår å finansiere disse gjennom en kombinasjon av nye midler (ca 80 %), omfordelinger og besparelser (ca 20 %). Det foreslåtte budsjettet er noe høyere enn nåværende langtidsbudsjett, til tross for Brexit. Brexit vil føre til færre økonomiske ressurser inn i EU, og flere land har reagert på at EU med 27 medlemsland har større budsjett enn EU med 28 medlemsland. For å tette igjen hullet etter Brexit foreslår Europakommisjonen å øke de nåværende finansieringsnivåene til 1,11 % av hvert lands BNP.

Budsjettet må vedtas enstemmig av EU-rådet, og godkjennes av det europeiske parlament.