En engasjert gruppe ordførere og rådmenn fra Østre Agder var i Brussel torsdag og fredag for å høre mer om mulighetene som finnes i Brussel og Europa.

Agendaen for de to dagene har vært tettpakket med foredrag hos EFTA Surveillance Authority (ESA), Agder Energi og på Norway House. Besøket hos ESA gav de besøkende god innsikt i ESAs arbeid med offentlige anskaffelser og regelverket rundt dette.
– Det er viktig å følge med på hva som skjer i EU fordi det kan ha stor innvirkning på arbeidet vi gjør i kommunene, sier Robert Cornels Nordli, Ordfører i Arendal.

Intro til EØS-midlene
Geir Haugum, som er påtroppende leder for Business Region Kristiansand, jobber for tiden hos Financial Mechanism Office (FMO). Han holdt foredrag om EØS-midlene og de mulighetene som finnes her.
– Det var veldig interessant å høre om hvordan vi kan utnytte EØS-midlene, både for kommuner og andre sektorer i regionen.  Siden han snart kommer til Sørlandet, snakket Geir konkret om midlene opp mot vår region, noe som gjorde dette mer virkelighetsnært i et landskap som ofte kan virke litt diffust, sier Ordfører Per K. Lunden, fra Risør Kommune.

Veien videre
Fredag ble innledet av Norges ambassadør til EU, Oda Helen Sletnes, som fortalte deltakerene fra Østre Agder om veien videre for EØS-avtalen i lys av Brexit og norske prioriteringer mot 2030.  Flere av fagrådene fra Norges delegasjon til EU presenterte status og utfordringer innenfor by- og regionalpolitikk, digitalisering, infrastruktur og transport og energi- og digitalsamfunnet.
– Besøket har vært interessant, lærerikt og gitt oss mye vi nå skal ta med hjem for å jobbe videre med, sier Rådmann i Grimstad Kommune, Tone Marie Nybø Solheim.