Onsdag 10 desember la Europakommisjonen fram et forslag om å modernisere EUs batteriregelverk. Forslaget er det første initiativet under den nye handlingsplanen for sirkulær økonomi, og er et ledd i å oppnå målene i Green Deal. Regelverket vil også ha betydning for Norges satsing på batterier, og i den forbindelse arrangerte Sørlandets Europakontor, Eyde-klyngen, Norges Delegasjon til EU, Norcore og Universitetet i Agder et webinar om den nye batteriforordningen. Over 250 hadde meldt seg på

Europa tar mål av seg å bli verdensledende på batterier, og er på vei til å nå målet i 2024. Norge har gode konkurransefortrinn innen prosessering av råmaterialer, integrasjon i maritim sektor, og resirkulering av batterier, samt tilgang på fornybar kraft til konkurransedyktige priser. Norge og Agder er dermed godt egnet til å ta en ledende posisjon innen batterier.

Sammen med Eyde-klyngen har Sørlandets Europakontor arbeidet med batterisatsingen på Agder under Battery Norway. Det har allerede vært avholdt et seminar om finansieringsmuligheter i Horisont Europa, og nå webinaret om den nye batteriforordningen som ble arrangert i samarbeid med EU-delegasjonen, Norcore og Universitetet i Agder. Arrangementet ble moderert av Stina Torjesen, førsteamanuensis ved Handelshøyskolen ved UiA.

Sirkulære og bærekraftige verdikjeder

EUs forslag er det første initiativet i den nye handlingsplanen for sirkulærøkonomi, som er en sentral bærebjelke i vekststrategien Green Deal. Mattia Pellegrini, seksjonssjef i DG Environment,  introduserte EUs nye forslag og trakk frem de viktigste tiltakene. Han viste til at målet med å modernisere regelverket er å sikre batterier som er trygge, holdbare, effektive og bærekraftige. Når batteriets levetid er over, skal det gjenbrukes eller resirkulerer. Målet er å ivareta kritiske råvarer, og gjøre Europa mindre avhengig av import fra tredjeland som Kongo, hvor politisk ustabilitet, inhumane arbeidsforhold og barnearbeid er et stort problem. I tillegg vil Kommisjonen hindre at den forventede veksten i etterspørselen etter batterier skal resultere i høyere klimagassutslipp og økt miljøbelastning. EU vil derfor ha mer kontroll over verdikjedene til batteriproduksjon, og ønsker at europeisk industri skal ta en lederrolle innen bærekraftig produksjon og håndtering av batterier.

batteriwebinar-2020-12-11
Skjermdump – Sørlandets Europakontor

Pellegrini pekte blant annet på at det vil settes krav til andelen resirkulerte materialer i batterier, og fra 1. juli 2024 vil det bare være tillatt å markedsføre oppladbare batterier til industrielle og elektriske kjøretøy som kan vise til karbonavtrykkerklæring. For å øke innsamlingen og resirkuleringen av bærbare batterier, vil det innføres krav om en innsamlingsgrad på 65% i 2025 og 70% i 2030 slik at flest mulig materialer forblir i kretsløpet. For alle andre batterier er målet 100%. Alle innsamlede batterier må resirkuleres og et høyt resirkuleringsnivå må oppnås, spesielt for verdifulle materialer som kobolt, litium, nikkel og bly. Dersom man ikke tilfredsstiller disse kravene, får man heller ikke adgang til EUs marked. Tredjeland må trolig også produsere sine batterier etter EUs standarder for å kunne selge det på det europeiske markedet. EU ønsker med dette å bli en global standardsetter, og vil bruke sin posisjon som verdens største økonomi til å fremme bærekraftige batteriproduksjon også utenfor det indre markedet. Kommisjonen ønsker også å innføre et digitalt produktpass for batterier, og vil samle all informasjon i en database som skal være tilgjengelige for alle.

På et spørsmål om Kommisjonens forsalg er realistisk, erkjente Pellegrini at det er snakk om ambisiøse mål som ikke vil være lette å oppnå, men han understreket samtidig at Kommisjonen er godt i gang med arbeidet. Allerede denne uken skal forslaget diskuteres i EU-parlamentet. Han trakk også frem at Norge er i en gunstig posisjon med vår tilgang på vannkraftressurser, og viste til Panasonics planer om å bygge en grønn batterifabrikk i Norge sammen med Equinor og Hydro.

Høyt ambisjonsnivå

Thore Sekkenes, programdirektør i European Battery Alliance (EBA), ga en innføring i batterialliansens arbeid. EBA har som mål å sikre en konkurransedyktig verdikjede for bærekraftige batterier i Europa. Sekkenes pekte på at Kommisjonens forslaget vil bli viktig for å styrke det indre markeds funksjon, for å fremme en sirkulær økonomi og redusere miljøpåvirkningen. Sekkenes var derimot uenig i Pellegrinis syn på at  den eksisterende mengden batterier er stor nok til å møte den økende etterspørselen dersom disse gjenbrukes og resirkuleres. Mens gjenbruk og resirkulerings utvilsomt vil være til stor nytte for industrien, tror han etterspørselen vil øke så mye at dette ikke vil være nok.

Per Sjaastad, nestleder ved EU-delegasjonen og Norges ambassadør til Belgia, rundet av webinaret. Han trakk frem at ambisjonsnivået aldri har vært høyere, og at forpliktelsen til å nå målene i Green Deal ser ut til å være stor både på lokalt, nasjonalt og EU-nivå. Han understreket også Norges forpliktelse til å bidra til det grønne skiftet.

Gikk du glipp av webinaret? Se opptak her.

Toppbilde © EU-kommisjonen