EUs ledere godkjente omsider gjenreisingsfondet, Next Generation EU, på 750 milliarder euro som skal få fart på den europeiske økonomien etter koronakrisen. Dette er første gang i unionens historie at medlemslandene tar opp felles lån.

I det opprinnelige forslaget gikk EU-kommisjonen inn for at 500 milliarder skulle gis som tilskudd, og 250 milliarder som lån. Selv om det var bred enighet om at koronakrisen krever ekstraordinære tiltak, var medlemslandene derimot uenig i størrelsen på gjenreisingsfondet og langtidsbudsjettet, og hvordan midlene fra fondet skulle fordeles. Sverige, Danmark, Østerrike og Nederland, ofte omtalt som «de nøysomme fire», ville at hele krisepakken skulle utdeles i form av lån. De er også kjent for å kjøre en strammere budsjettpolitikk. Det var derfor knyttet stor usikkerhet til om medlemslandene ville bli enig på juli-toppmøtet, men etter flere dager på overtid ble krisepakken på 750 milliarder euro vedtatt.390 milliarder vil være direkte overføringer til medlemslandene, mens de resterende 360 milliardene skal gis som lån. De nøysomme fire godtok til slutt denne kombinasjonen i bytte mot en rabatt på EU-kontingenten.

Samtidig godjente EU-lederne langtidsbudsjettet for 2021-27, som er på 1074 milliarder euro. Kommisjonens forslag var på 1150 milliarder, og særlig forskningsmiljøene er skuffet ettersom budsjettet til det kommende rammeprogrammet, Horisont Europa, er redusert fra 94,4, til 80,9 milliarder euro. Siste ord er derimot ikke sagt da både langtidsbudsjettet og krisepakken må godkjennes av de folkevalgte i EU-parlamentet, som tidligere har gått inn for at budsjettet til Horisont Europe bør økes til 120 milliarder euro. Parlamentet foreslo også en krisepakke på hele 2 billioner euro.Etter toppmøtet gjorde parlamentarikerne det klart at de ikke kunne godta budsjettforslaget slik det foreligger nå.

Rådet og Parlamentet skal møtes til forhandlinger fremover, og langtidsbudsjettet må vedtas innen utgangen av oktober dersom EU-programmene skal starte opp som planlagt i 2021.

Bilde © European Council 2020