Kart utilgjengelig

Date/Time
Date(s) - 10/10/2021
09:00 - 15:15

Categories


NB: Arrangementene er utsatt! Nye datoer kommer

banner-utkast-kopi

Ny EU-politikk skal implementeres i den nye programperioden fra 2021 – 2027. Et budsjett tilsvarende det norske oljefondet i størrelse skal brukes på tiltak for klimanøytralitet, digitalisering, kompetanseutvikling, samt et trygt og godt Europa med fokus på europeiske verdier og demokratiske samfunn. Norske aktører kan ta del i kompetanseutvekslingen og samskapingen frem mot 2030. Webinarserien EU 2021-2027 på 3 dager gir en tematisk oversikt over mulighetene, nyttige erfaringer og informasjon om hvordan din organisasjon og kommune kan ta del.

EU 2021-2027 på 3 dager består av seks webinarer, spredt over tre dager:

 

klimaInternasjonalt samarbeid for klimanøytrale byer

Kl. 09:00-10:15
EU har som mål at hele kontinentet skal være klimanøytralt innen 2050, og at 55% utslippskutt skal realiseres innen 2030. Byene har en viktig rolle for å nå målene, og dette webinaret belyser hvordan norske byer og lokalsamfunn kan ta del i denne utviklingen gjennom EUs programmer og samtidig skape tiltrekkende og levende byer, tettsteder og distrikter. Meld deg på her.

mobilitetBærekraftig og smart mobilitet i EØS

Kl. 14:00-15:15
Gode og grønne mobilitetsløsninger er en forutsetning for attraktive og livskraftige samfunn.En av de store utfordringene er å redusere utslippene i transportsektoren med 90% for å nå målene i Green Deal om et klimanøytralt Europa. Dette fordrer nye smarte og bærekraftig løsninger, herunder ressurseffektiv, robust, klimavennlig og helsefremmende mobilitet, optimalisering av offentlige transportopsjoner, og bærekraftig arealforvaltning. Webinaret belyser disse utfordringene og hvordan ny teknologi, nye forretningsmodeller og sosial innovasjon kan bidra. Meld deg på her.

eustotteEU-støtte til bedrifter

Kl. 08:30-10:00
Norge deltar i perioden 2021-2027 i en rekke EU programmer som tilbyr norske bedrifter tilskudd, lån og egenkapital innenfor en rekke sektorer og temaer. Dette webinaret vil gå igjennom de viktigste instrumentene og områdene, kritiske suksessfaktorer for å lykkes i konkurransen om midlene, og hvordan man kan ta del med hjelp av det norske støtteapparatet. Meld deg på her.

kulturInternasjonalt kultursamarbeid og destinasjonsutvikling

Kl. 14:00-15:15
EUs sterke posisjon og tradisjon innen kultur, kulturturisme og kreative næringer åpner for lærings- og innovasjonssamarbeid på tvers av landegrenser. Programmet Kreativt Europa vil i perioden 2021-2027 støtte europeiske samarbeidsprosjekter, nettverk & plattformer, mobilitet, internasjonalisering og politikkutvikling. Webinaret belyser hvordan programmet kan brukes til regional kultur- og destinasjonsutvikling. Praktiske eksempler fra den europeiske kulturhovedstaden Bodø (2024) og uthavnsatsingen på Agder presenteres, sammen med tanker om hvordan Agder kan utvikles til en internasjonal kulturdestinasjon. Meld deg på her.

samarbeidRegionplan Agder 2030: Offentlig samarbeid over landegrenser for å nå målene

Kl. 08:30-09:50
Regionplan Agder 2030s hovedmål er å utvikle Agder til en miljømessig, sosialt og økonomisk bærekraftig region i 2030 – et attraktivt lavutslippssamfunn med gode levekår. Planen inneholder temaer som korresponderer med europeisk politikk og satsinger, og webinaret bidrar med innsikt og erfaringer på hvordan internasjonalt samarbeid og samskaping kan bidra til en rekke områder i planen, blant annet næringsutvikling, klima og miljø. De nye Interreg programmene for perioden 2021-2027 vil presenteres. Meld deg på her.

kompetanseKompetanseregionen Agder

Kl. 14:00-15:30
EUs Kompetanseagenda for Europa skisserer 10 prioriterte områder for fremtidsrettet opplæring og kompetanseutvikling for en sikre en attraktiv kompetansepool i årene fremover. Webinaret belyser hvordan EUs agenda og satsinger kobles til norsk politikk og programmer, samt hvilken rolle universitetene og forskningsmiljøene har i utviklingen av en kompetanseregion. Fokus rettes også mot hvordan Eramus+ kan brukes som tiltak for å sikre fremtidsrettet kompetanse. Meld deg på her.

 

alle-sdg-farger-uten-fn-logo