Kart utilgjengelig

Date/Time
Date(s) - 16/09/2020 - 22/09/2020
All Day

Categories


emw-twitter-banner

Årets tema for den europeiske mobilitetsuken (European Mobility Week) er ‘Nullutslippsmobilitet for alle’ eller Zero-emission mobility for all, og gjenspeiler de ambisiøse målene for et karbonnøytralt kontinent innen 2050.

European Mobility Week er en kampanje som tar sikte på å fremheve viktigheten av tilgjengelig nullutslippstransport og fremmer en inkluderende ramme som involverer alle.

Til tross for de forskjellige klimatiske, geografiske og sosioøkonomiske forholdene i Europas byområder, kan det iverksettes tiltak for å fremme et karbonnøytralt og inkluderende bymiljø. Derfor oppfordrer European Mobility Week 2020 folk og lokale myndigheter til å ta skritt for å oppnå det langsiktige målet om et karbonnøytralt kontinent.

Siden 2002 har European Mobility Week søkt å forbedre folkehelsen og livskvaliteten gjennom å fremme ren mobilitet og bærekraftig bytransport. Kampanjen gir folk sjansen til å utforske bygatenes rolle og eksperimentere med praktiske løsninger for å takle urbane utfordringer, for eksempel luftforurensning.

Kampanjen gir en god mulighet til å presentere bærekraftige mobilitetsalternativer for lokale innbyggere og å vise utfordringene byer og tettsteder står overfor. Ved å delta kan tettsteder vise fordelene ved renere transportvalg og gjøre fremskritt mot bedre mobilitet i Europa.

Lokale myndigheter blir sterkt oppfordret til å bruke uken til å teste nye transporttiltak og få tilbakemeldinger fra publikum. Det er også en utmerket mulighet for lokale interessenter å komme sammen og diskutere de forskjellige aspektene ved mobilitet og luftkvalitet, finne innovative løsninger for å redusere bilbruk og transportutslipp, og teste nye teknologier og planleggingstiltak.

Er du interessert i å gjøre noe under European Mobility Week, ta gjerne kontakt med oss.

Les mer og registrer deg her.