Europakommisjonen har publisert en rapport som tar for seg resultatene av Erasmus+-programmet i 2016. Rapporten bekrefter den sentrale rollen programmet har i å bygge et mer motstandsdyktig Europa.

Med en økning på 7,5% i Erasmus+-budsjettet sammenlignet med året før, investerte EU en rekordsum på 2,27 milliarder euro for å støtte 725.000 europeere med mobilitetsstipender til å studere, trene, undervise, jobbe eller være frivillig i utlandet. I 2016 mottok 21.000 prosjekter finansiering – 15% flere prosjekter enn i 2015.

På god vei
Rapporten viser at programmet er på god vei mot å oppnå målet om å støtte 3,7% av ungdommer i EU mellom 2014 og 2020. Den viser også at programmet har potensial til å bidra til å gjøre mobilitet i utdanning til en norm – et mål nedfelt av Europakommisjonen.

Tre akademiske vinnere
I det akademiske året 2015/2016 bidro Erasmus+ til at høyere utdanningsinstitusjoner kunne sende og motta 330.000 studenter og ansatte til og fra partnerland. Frankrike, Tyskland og Spania er på toppen hva angår utveksling av studenter og ansatte, mens Spania, Tyskland og Storbritannia var de mest populære destinasjonene.

Løser samfunnsutfordringer
Rapporten viser også at Erasmus+ bidrar til å løse samfunnsutfordringer. Dette inkluderer tiltak som fremmer sosial inkludering, samtidig som at programmet får ungdommer til å oppnå sosiale og interkulturelle ferdigheter, samt forbedret kritisk tankegang. I 2016 ble 200 millioner euro viet til prosjekter som vektlegger å fremme toleranse og sosial inkludering.I 2016 ble også 13 millioner euro avsatt til utviklingen av politikk og strategier som forhindrer voldelig radikalisering og som fostrer inkludering av personer med læringsvansker og migrasjonsbakgrunn. Denne utlysningen finansierte 35 prosjekter med 245 involverte aktører.