Torsdag 7.juni lanserte Europakommisjonen rammeprogrammet ”Horizon Europe”, som skal være deres mest ambisiøse program for forskning og innovasjon noensinne.

Horizon Europe er EUs nye rammeprogram for forskning og innovasjon, og skal erstatte det nåværende rammeprogrammet Horizon 2020. Horizon Europe går fra 2021 – 2027. Vi har tidligere skrevet om hvordan programmet var forventet å se ut, og nå er det altså lansert uten de store endringene.

Investerer i fremtiden

Europakommisjonen har satt av 100 milliarder euro til rammeprogrammet (inkludert 2,4 milliarder euro til Euratom), noe som gjør Horizon Europe til det største og mest ambisiøse rammeprogrammet innenfor forskning og innovasjon gjennom tidene.
– Å investere i forskning og innovasjon er å investere i EUs fremtid, sier Jyrki Katainen, Europakommisjonens visepresident, i en pressemelding.

Horizon Europe bygges på tre pilarer, og under ser du budsjettet for de disse:

  • åpen forskning (25,8 milliarder euro)
  • globale utfordringer og industriell konkurranseevne (52,7 milliarder euro)
  • åpen innovasjon (13,5 milliarder euro)

Vil utvikle enkelte felt

Kommisjonen ønsker mer forskning og utvikling på enkelte felt, og har ifølge ScienceBusiness satt av følgende beløp til ulike klynger innenfor disse områdene i pilar 2 (globale utfordringer og industriell konkurranseevne):

  • Helse: 7,7 milliarder euro
  • Inkluderende og sikre samfunn: 2,8 milliarder euro
  • Digitalisering og industri: 15 milliarder euro
  • Klima, energi og mobilitet: 15 milliarder euro
  • Mat og naturressurser: 10 milliarder euro

Europakommisjonens forslag til EUs langtidsbudsjett ble lagt frem 2.mai i år.